RESUM ACTA DE DIA 29 DE MAIG


1. Bases reguladores de l'assemblea
Atès que moltes persones no han pogut realitzar la consulta a l'assemblea del seu centre, es PROPOSA posposar per a la propera assemblea la decisió d'aquest punt.

2. Decret TIL
Punts d'aclariment respecte al TIL per tal que quedin clars a tota l'assemblea. Els punts són:
        a) Demanar un Consell Escolar previ on s'informi en què consisteix el TIL a la resta de membres del Consell diferents del professorat i de les competències que té atribuïdes el Consell Escolar. Explicar la postura del professorat i demanar que no l'aprovin.
        b) Demanar la convocatòria de Claustres. Recordar al Claustre que l'òrgan competent per a presentar i/o modificar els projectes lingüístics són els Claustres. Conèixer per part dels representats dels Claustres quina és la seva idea. Si el director o directora no el convoca, una tercera part del claustre ho pot sol·licitar. Veure article 24. 1 del Reglament orgànic d’infantil i primària o el 25.1 del reglament orgànic de secundària (BOIB núm. 120, de dia 5 d’octubre de 2002).
        c) Demanar que el Consell Escolar voti NO al projecte TIL.
        d) Enviar els fulls de discrepància.

S'aproven per unanimitat les següents propostes:
        - L'assemblea de docents de les Illes Balears fa una crida a tots els Claustres a rebutjar formalment el decret TIL.
        - L'assemblea de docents de les Illes Balears demana al Claustre votar NO al projecte TIL i demanar als directors que no  reformulin cap projecte ja preparat per la CCP per la via de l’article 20 del Decret.
        - L'assemblea de docents de les Illes Balears demana als centres que esgotin el termini fins dia 20 de juny per presentar els seus projectes.

3. Vaga indefinidaS'acorda consultar a les diferents assemblees i per al proper dimarts 4 de juny quina opció triarien:
         OPCIÓ 1: vaga indefinida a final d'aquest curs 2012-13.
         OPCIÓ 2: vaga indefinida durant el curs 2013-14 dins l'any 2013.

4. Sondeig insubmisos al TIL
S'acorda consultar a les assemblees dels centres demanar quants de professors estarien disposats a ser insubmisos al TIL, recollir les dades i dur-les a la propera assemblea del 4 de juny.

5. Sondeig per donar un aprovat general a l'ESO i al batxillerat S'acorda consultar a les assemblees demanar quants de professors estarien disposats a donar un aprovat general al juny d'aquest curs. Aprovat general al juny de 2013 amb una nota mínima de 5 per als alumnes que no arriben a l'aprovat.

6. S'ha acordat que, per centres, farem saber quants professors o membres de ccp havien presentat el full de discrepància. I que es comunicaran aquestes dades al correu de l'assemblea perquè els sindicats tenguin coneixement del número i ho utilitzin per fer pressió mediàtica.
7. Incloure en el comunicat una condemna a les paraules del president Bauzà quan diu que la causa del fracàs escolar és la immersió lingüística.S'acorda per consens que es farà un comunicat de condemna a les paraules d'ahir dimarts al Parlament del President quan assegurava que la causa del fracàs escolar és la immersió lingüística.
Més recent Anterior

Formulari de contacte