Nota de premsa 7 d'octubre

Els comitès de vaga de l'Assemblea de Docents i dels sindicats decideixen no proseguir amb la
mesa de negociació d'avui al no haver cap proposta nova per part de la Conselleria d'Educació.
De fet, el Govern ha manifestat que no veu una nova situació després de la suspensió temporal de la
vaga indefinida per part dels i les docents, el que consideram una mostra de la poca voluntat
negociadora per part de l'administració, la qual manté una postura completament immobilista. Avui
la Conselleria no ha mogut cap dit i per la nostra part consideram que totes les passes
d'aproximament que s'han donat en aquesta negociació les hem donades nosaltres.
D'altra banda, denunciam l'estratègia de dilació constant de les converses. Avui l'anècdota ha estat la
manifestació per part de la comissió de la conselleria de què a Formentera avui s'ha prosseguit amb
la vaga quan això és totalment fals. Deuen ser així de falses totes les xifres que han donat durant les
jornades de vaga?
Els comitès de vaga han demanat a la Conselleria que se'ls torni a cridar quan aquesta tengui alguna
proposta que els comitès puguin valorar. S'han invertit 38 hores en les negociacions i aquestes han
estat totalment improductives.
Com es va comunicar ahir diumenge, en aquest moment la nostra tasca serà organitzar la resposta a
les polítiques educatives del Govern des dels centres d'ensenyament i des de la mobilització unitària
amb la resta de la comunitat educativa i la resta de sectors socials que donen suport als i les docents
en lluita.
Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Mallorca, 7 d'octubre de 2013
Més recent Anterior

Formulari de contacte