La Conselleria es reuneix amb grups de facebook alhora que menysprea la comunitat educativa

Un grup de professors, en nom de l'Assemblea de Docents ha volgut manifestar el seu rebuig i astorament davant el fet que la Conselleria hagi volgut rebre el grup de facebook No Vaig de Vaga -constituïts en associació PROU- al mateix temps que desjecta la representativitat de l'Assemblea de Docents i refusa reunir-se amb entitats, associacions  i federacions molt més representatives de la comunitat educativa.
Per això, aquest matí, han fet entrar al registre la seva queixa de la forma següent:

Exposam:

–Que, com a membres de la comunitat docent, vivim amb molta preocupació el poc suport i reconeixement que rebem per part de la nostra pròpia conselleria. També volem exposar el nostre malestar pel fet que rebin el col·lectiu de No Vaig de Vaga (ara reconvertits en associació PROU), conegut per la campanya agressiva de denúncies, persecució i menyspreu cap als docents. El greuge comparatiu creix encara més quan veim, setmana rere setmana, com la Conselleria d'Educació no fa cas de les demandes de negociació amb els seus treballadors.

Per això,

Sol·licitam:

1r.- Que reconegui l’Assemblea de Docents com a òrgan d'intermediació, representatiu i vàlid. Que s'atreveixi a reunir-se amb l'Assemblea per trobar una sortida al conflicte educatiu i que fa més de cinc mesos que perdura.

2n.- Que deixi d'instrumentalitzar plataformes 'fantasma i poc representatives' com No Vaig de Vaga (PROU), per higiene democràtica.

3r.- Que deixi de ser altaveu d'entitats filofeixistes com el “Círculo Balear”.

4.- Que es reuneixi amb entitats veritablement més representatives que un grup de facebook esdevingut associació.


Signatura


Mallorca, 11 de febrer de 2014

a l'atenció de: SRA. JOANA M. CAMPS BOSCH

CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS. GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Més recent Anterior

Formulari de contacte