El col·lectiu d'interins exposa la seva precària situació a l'Assemblea de Docents

Avui a les 17 hores i a l'IES Ramon Llull de Palma, ha tengut lloc l'assemblea d'interins convocada des de l'Assemblea de Docents en col·laboració amb l'Associació d'Interins en Acció (IDEA).

Aquesta assemblea, a la que han assistit 97 persones, s'ha convocat amb la intenció de dinamitzar al col·lectiu d'interins, ja que és el sector del professorat que pateix una major precarietat en la seva feina. Tot i que l'Assemblea ja té en compte les reivindicacions dels interins en els seus punts de demandes de la vaga indefinida (contractació als estius, augment de ràtios i recuperació de plantilles i substitució immediates de les baixes), es veu necessari treballar més en la injusta situació que pateix aquest grup de treballadors. També cal recordar que a la darrera Assemblea de Docents de sa Pobla, es va acordar el lluitar per la màxima transparència en les adjudicacions de les places dels interins, procés fosc i molt criticat.


Seguint l'ordre del dia d'avui volem destacar els següents punts:
Que a l'assemblea s'ha valorat molt negativament la situació de les dones interines que estan en situació de permís de maternitat. Avui s'ha exigit la conciliació de la vida familiar i laboral d'aquestes companyes i que no perdin els drets que els correspondrien si no haguessin estat mares.
En el primer punt s'ha recordat que els interins tenen dret a cobrar sexennis i el representant de l'STEi ha informat que la Conselleria ho està estudiant. En cas que aquest tema es dilati en el temps es plantejarien accions per denunciar-ho.

S'ha denunciat la situació dels interins a Formentera envers l'habitatge. En aquesta illa els docents han d'abandonar les cases que els lloguen setmanes abans de finalitzar el seu contracte, en alguns casos a primers de maig. També tenen el mateix problema en el mes de setembre per obtenir un domicili. Això els representa haver de viure massificats en cases d'altres o haver de viatjar des d'Eivissa cada dia amb la conseqüent despesa econòmica que això representa.

A l'Assemblea d'avui s'ha proposat que a aquests interins se'ls apliqui el descompte de resident formenterenc des del moment del seu nomenament i que les autoritats locals col·laborin per solucionar els seus problemes d'habitatge. Com a conseqüència de la proposta, s'ha apuntat el greuge que també pateixen els docents que fan feina a Sóller amb la taxa del túnel.

Quant al fet que els interins que van encadenant substitucions, fins i tot durant un curs complet, no tenen contracte durant els mesos d'estiu, s'ha denunciat el greuge comparatiu amb els docents que tenen una vacant, ni que sigui de pocs mesos. En el primer cas, a banda de no cobrar, no es cotitza ni atur ni jubilació, no es suma de cara els sexennis ni es puntua per la borsa de treball. En el segon cas sí. També s'ha parlat d'algunes especialitats en les quals les vacants són inexistents però que un persona fa feina durant tot el curs a la mateixa plaça.

Un altre tema ha estat la proposta de crear una comissió permanent d'interins a l'Assemblea de Docents. La gravetat de les problemàtiques d'aquest col·lectiu requereixen una major acció des de la nostra organització. Aquest tema es durà a la propera Assemblea de Docents per a què sigui ratificat si així es considera.

Un altre pic, s'ha denunciat amb una infinitat d'exemples la manca de transparència a l'hora d'adjudicar les places dels docents interins. A banda d'això aquesta manera d'actuar de la Conselleria es pot qualificar d'ineficient, arbitrària i poc justificada pedagògicament. A banda d'això, s'ha remarcat que el procés de elaboració dels barems d'enguany ha resultat un desgavell doncs als sistemes informàtics de la conselleria han desaparegut dades de mots companys i companyes i altres eren errònies. Això ha fet que la Conselleria hagi demanat que els interins tornin a acreditar documentació que el curs passat ja constava al seu expedient, a més, amb documents diferents dels presentats en el seu dia, amb el problema que això representa.

En el penúltim punt s'ha denunciat el problema del grup de docents que han perdut l'habilitació per impartir llengües per un canvi de requisits a darrera hora (criteri que només s'ha aplicat a les matèries lingüístiques). Gent que ha fet feina impartint llengües durant anys, poden perdre la seva feina. No es pot consentir que es canviïn els criteris de contractació amb tanta de via i sense cap criteri argumentat amb les conseqüències que pot tenir.

Per acabar, hi ha hagut un debat relatiu a un possible pacte d'interins. D'aquest tema el que ha quedat clar és que és necessari ratificar qualsevol pacte a les assemblees.

Després d'aquesta reunió, del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents volem animar al col·lectiu d'interins a fer més visibles les seves problemàtiques. La debilitat que mostra el govern crea un context propici per exigir els nostres drets.
Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Més recent Anterior

Formulari de contacte