CLASSES DE REPÀS (hemeroteca 8-14 de juny)


A ca magre, tot són puces. Problemes i més problemes per al Govern: no solament un 87% dels centres escolars han rebutjat el TIL sinó que la societat insta cada dia en Bauzá a un diàleg que no arriba, encara que ho recomani la Facultat d’Educació de l’UIB

Són 39 dies sense menjar i en Jaume Sastre atén, amablement, totes les visites encara que defalleixi al bell mig d’una entrevista. Mentrestant ningú del govern s’hi ha acostat excepte una delegació de membres del PP que comença a ésser important. Hi han anat l’expresident del Govern Tòfol Soler , l’expresident del Parlament i del PP, Joan Huguet i l’exconseller de Turisme, Jaume Cladera que formà part del govern de Gabriel Cañellas. També s’hi ha afegit l’exconseller de cultura Tomeu Vidal i d’altres que, de moment, s’estimen més l’anonimat tot i que no se’n poden avenir... Quin crui...

A Menora diuen “totes ses puces tenen tos” per referir-se a les persones vanitoses i presumptuoses. En aquest sentit, na Juana Mari Camps “diu a les famílies que tot va com una seda”... com una seda no, com a nylon, barat, barat i mal de dur!! Com recull el Diari de Balears, famílies i docents han mostrat el seu malestar davant algunes de les afirmacions que recull la carta, que diu que la llengua d’ensenyament en què s’impartirà cada matèria “ha estat triada lliurement [sic] per cada centre educatiu”. Per als docents, aquesta afirmació resulta una “burla, una falta de respecte i un atac directe a l’estat de dret, quan no s’ha consultat els centres educatius, ni s’ha arribat a cap consens, ni es té en compte l’autonomia dels centres, ni el vots en els consells escolars”. I recorden que la normativa és “totalment restrictiva, que no permet cap tipus de llibertat d’elecció a la comunitat educativa”.

Per si no bastaven les mentides que hem de treure cada setmana per contrarestar la desinformació d’aquesta Conselleria, Bauzá ha obligat la inspecció educativa a controlar la conducta ideològica dels docents!!! Des de l’inici de curs, encara que no ho han sol·licitat mai per escrit, el cos d’inspectors intenta que, a les actes de les CCP dels centres, les intervencions duguin nom i llinatges... anau amb compte que són uns rojos i haurem de treure els grisos!!! Ahhh, no, que són els verds, els angry verds i hem de vigilar que no pengin símbols!!!

En aquesta línia restrictiva el Govern ha tret per escrit unes instruccions per a les votacions del TIL en claustre on es diu que no existeix el dret d’abstenció i que la votació s’ha de fer a mà alçada, res d’urnes!! I què me deis, ara??? Que no deu ser que tenen secretaris no-verds que deuen prendre nota de tot?? GESTAPP-OHHH

Com passava un temps en què la llibertat era utopia i s’escoltava la ràdio pirenaica, resulta que Educació no ha expedientat per igual a tots els directors que s’oposaren al TIL: sembla que els del carnet blau no han estat sancionats!!! urooooo

Meam si no queden ben demostrades les males puces d’aquest Govern!!!
Més recent Anterior

Formulari de contacte