Incompliment total del requeriment de tenir els projectes TIL aprovats avui

Segons l'ordre de 9 de maig, avui expira el termini per entregar a la Conselleria els nous projectes TIL pel curs vinent. La realitat és que hauran estat una minoria de centres els que hauran entregat aquests projectes aprovats. Als retards injustificats en la convocatòria i a uns terminis impossibles de seguir cal afegir el fort rebuig que està rebent el TIL als claustres després del primer any d'imposició.
A final del curs passat van ser al voltant d'una vintena els centres que no aprovaren els projectes TIL als seus claustres. Enguany, amb molts de claustres per celebrar -destaca entre ells l'IES Arxiduc, amb una direcció altament col·laboracionista- i amb moltes pressions per part de la Conselleria, podem dir que 103 claustres han votat NO al projecte TIL en primera votació i que falta per veure el que decideixen tants d'altres. Així, d'entre els centres que ens consta que han duit el PTIL a votació de claustre, un 87 % l'han rebutjat.

Les pressions per part de la Conselleria en forma d'informacions falses -per exemple, negaven el dret a la votació secreta-, o de visites de certs inspectors que durant aquest curs s'han convertit en comissaris polítics han calat en alguns equips directius duent-los a cometre greus irregularitats en el procés d'aprovació dels PTIL.

A mode d'exemple citarem alguns casos:

Al CEIP Son Ferriol es van posar problemes per fer la votació secreta -com a uns quants més- i es va demanar que s'argumentés el vot negatiu per no donar-lo per nul. A l'IES Son Pacs van anar més enllà i no es va permetre la votació secreta, contravenint la legalitat. Al CEIP Mare de Déu de la Consolació es va plantejar la votació com a nominal i argumentada davant la por a un possible expedient si es feia d'una altra manera. Davant la incertesa, les pressions i els dubtes es feu una aprovació per imperatiu legal.

Al CEIP sa Graduada d'Eivissa es van repetir claustres de votació dos dies seguits, quant per normativa els claustres extraordinaris es convoquen en 48 hores d'antelació. També es botaren aquesta norma al CEIP la Soledad on es convocà el claustre a les 13 hores per fer la votació a les 14. En una línia semblant, ens consta que a alguns centres s'ha convocat claustre havent docents fora per mor del viatge d'estudis, sense haver-los informat abans.

Altres equips directius han decidit enviar els PTIL, suposadament aprovats, a Conselleria sense dur-los a votació del claustre. És el cas del CEIP Melcior Rosselló de Santa Maria, el CEIP Santa Catalina o l'IES Juniper Serra. En altres centres, com al CEIP es Vedrà, la direcció ha donat a triar entre dos projectes diferents sense possibilitar de donar un vot negatiu al PTIL.

Cal remarcar que els claustres són els encarregats de l'aprovació dels aspectes educatius i de concreció curricular dels PTIL. Són molts els arguments educatius que s'estan presentant en contra dels PTIL als nostres centres, però en destacarem un. Es parla de concreció curricular quan els nous currículums LOMQE pel curs vinent no han estat presentats. Així és impossible que els PTIL puguin concretar res a nivell curricular. Una altre nyap d'aquesta Conselleria marcada per la improvisació permanent.

Des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents demanam a companys i companyes que impugnin i denunciïn qualsevol irregularitat a través de la nostra comissió jurídica. D'altra banda, per aquest curs s'ha establert una línia unitària d'actuació en termes legals amb les associacions de directors i inspectors, un altre motiu per demanar a aquests equips directius que tenen dubtes o es senten pressionats que desconfiïn de les desinformacions i pressions de la Conselleria d'Educació i tenguin en compte les que s'aporten des de la comunitat educativa.

Seguir en la línia de no aprovació dels projectes TIL és fonamental per poder arribar a recursos en els jutjats en cas que la Conselleria opti per aprovar aquests projectes de manera irregular.

Aquí trobareuel llistat actualitzat dels centres que rebutjaren el PTIL enprimera votació
Més recent Anterior

Formulari de contacte