El professorat de l’IES Francesc de Borja Moll denuncia les irregularitats del procés de selecció de director

El professorat de l’IES Francesc de Borja Moll rebutja la candidatura a director del Sr Juan José Rey Porca i denuncia les irregularitats del procés de selecció

Els professors de l’IES Francesc de Borja Moll denuncien l’absoluta irregularitat en el procés de selecció d’un nou director al centre per part del Govern, que ara ha digitat un càrrec de la pròpia Conselleria d’Educació, el qual haurà de dur el seu propi equip directiu en vista que ningú del centenar de professors no ha volgut formar part del seu equip.

Les raons per les quals es rebutja el nou director són aquestes:

1.-Existien dues candidatures a la direcció del Centre: una, formada amb part de l’equip directiu actual i per tant amb coneixement de la realitat del centre, recolzada gairebé per unanimitat pel Claustre i amb equip directiu complet i transparent (tots els membres amb nom i llinatges), i una altra candidatura externa al centre, encapçalada pel Sr. Juan José Rey, sense cap d’aquestes característiques.

2.-El claustre recolzà àmpliament (91,4 %) el projecte del Centre per motius pedagògics, essent informat l’aspirant durant el procés de selecció.

3.-El procés de selecció va estar ple d’irregularitats, entre d’altres, incompliment dels requisits formals establerts per llei del projecte del Sr. Juan José Rey i existència d’una relació laboral directa d’un membre de la comissió de selecció amb l’esmentat aspirant. A més, el candidat afirmà en el procés de selecció que comptava amb equip directiu, rebent la puntuació corresponent, però sense donar noms en cap moment. Posteriorment s’ha posat en contacte amb diversos companys per a què formessin part del seu equip, la qual cosa demostra que la puntuació final del procés va quedar adulterada. Donat que el resultat va ser molt ajustat, aquest element va ser determinant.

4.-Està demostrat que dilluns, 23 de juny de 2014, el candidat elegit encara no comptava amb la totalitat de l’equip directiu, quan el termini legal per presentar-lo acabava dia 20 de juny de 2014. Cap membre d'aquest equip encara en construcció pertany al nostre Centre.

5.-S'han emprat les vies legals adients per informar a la Conselleria de totes aquestes irregularitats sense rebre cap resposta fins que ahir, dimarts 24 de juny, alguns membres de la candidatura del Centre van esperar a Conselleria fins ser rebuts pel Director General Bartomeu Isern. Exposats els fets, la seva sorprenent resposta va ser que "cap irregularitat és vinculant". Davant això, el sentiment d'indefensió de la immensa majoria del Claustre és enorme.

És per això que ens veiem en l’obligació de fer pública la nostra indignació com a professorat de l’ IES Francesc de Borja Moll i la nostra preocupació pel futur del Centre. Aprofitam l’avinentesa per demanar la retirada del projecte del Sr. Juan José Rey Porca, recordant que existeix un equip experimentat del propi Centre disposat a fer feina immediatament.

Professorat de l’IES Francesc de Borja Moll
Més recent Anterior

Formulari de contacte