IB3 manipula el TIL

Respecte del reportatge Vuit mesos de TIL, emès per IB3-TV el passat 3 de maig, l’Assemblea de Docents voldria fer una sèrie de puntualitzacions.
En primer lloc, es manipulen les imatges del debat televisiu preelectoral dels darrers comicis, tot insinuant que PP i PSOE haurien implantat el TIL igualment, quan en realitat, els dos partits només compartien la idea (i volem pensar que no les formes) de millorar la competència en anglès.

En segon lloc, la Consellera d’Educació manifesta que “les escoles d’idiomes han obert places com no s’havia fet mai”. Això tan sols és cert pel que fa a l’anglès, en una clara discriminació de totes les altres llengües. Fins i tot admetent això, convendria repassar els problemes que les EOIs varen tenir a principi de curs per mor d’aquesta oferta sobtada de places. Per cert, en el reportatge es pot veure clarament (o hauríem de dir subtilment?), la diferència de demanda entre l’anglès i el català d’ençà que el Govern Bauzá aplica la seva repressió lingüística.
I és just en aquest punt quan comença una manipulació encara més vergonyosa de la realitat. Després d’un intent d’objectivitat mostrant imatges de la històrica manifestació del 29 de setembre i declaracions de l’STEI i del director de l’IES Baltasar Porcel, hi surten sis pares i tots sis estan a favor del TIL! Ni un en contra. Quant als centres, només el d’Andratx se’n posiciona en contra: els altres tres (Fra Joan Ballester de Campos, Arxiduc Lluís Salvador de Palma i Antoni Juan de Maó) hi estan completament a favor. Si aplegam tots els talls de testimonis (21 en total), el resultat demostra la manipulació ben a les clares: 17 talls de 12 persones diferents estan a favor del TIL i només 4 (de 2 persones) en contra.

Un punt i a part mereix l’IES Arxiduc. Sorprenen les imatges de la directora passejant per dins l’aula com si atengués l’alumnat, ja que ella no fa ni una sola hora de classe a la setmana. Ni una, ni en anglès ni en cap altra llengua. La sorpresa esdevé astorament quan diu que la implantació del TIL en aquell centre ha estat “molt cautelosa”, quan en realitat no es va consensuar amb la totalitat del departament de Ciències Socials ni, molt manco, amb el de Música, als quals se'ls va assignar la responsabilitat d'aplicar el TIL a 1r d'ESO. I l’astorament esdevé indignació quan resulta que aquesta mateixa directora va afirmar en un claustre del curs passat que el TIL “no tenia caràcter pedagògic” (si la Consellera la sentís!). No només això: amb aquest argument, va vetar la convocatòria del claustre que legalment se li demanava perquè el professorat pogués expressar la seva opinió sobre el projecte.
Tanca el reportatge una afirmació de la Consellera que fa empegueir: “el Govern, quan troba un interlocutor vàlid, vol negociar”. Que la Conselleria no vol negociar ha estat constatat en tot moment per la societat, els mitjans de comunicació i, darrerament, fins i tot pel sector hoteler (consultau, per exemple, el diari Última Hora del 22 de maig). Però que la Consellera en persona trobi que representants de tots els sindicats, de les associacions de pares i mares i de l’Assemblea de Docents no siguin un interlocutor vàlid és una mescla de prepotència, absurd i mentida que la desautoritza per si sola.
Finalment, des de l’Assemblea de Docents no volem criticar — però sí qüestionar — la tasca dels periodistes autors del reportatge, atesos els constants rumors de coaccions i dirigisme que circulen sobre la direcció d’IB3.
Més recent Anterior

Formulari de contacte