L'ASSEMBLEA DE DOCENTS INTERPOSA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L'ORDRE DE DESENVOLUPAMENT DEL TIL

La imposició del TIL als centres educatius ha obert diferents vies de resposta: la crítica a la seva manca de base pedagògica, la desobediència i l'acció docent als centres, el rebuig als claustres i la via judicial.

Avui anunciam una nova passa dins de la via judicial que es va iniciar el curs passat i que el govern es va botar via decret-llei.


Dins de l'estratègia acordada de forma unitària per les organitzacions de la comunitat educativa de presentar diferents recursos contenciosos administratius, l'Assemblea de Docents vol fer públic el fet d'haver-ne interposat un amb data de 2 de juliol. El recurs ha estat presentat davant el TSJIB contra l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014 per la qual es desenvolupen diferents aspectes del TIL als centres no universitaris.

En el document d'interposició del recurs també sol·licitam al tribunal que es suspengui la vigència de l'Ordre.

De nou, des del Comitè de Vaga, volem donar les gràcies a totes aquelles persones i col·lectius que en el seu dia van contribuir a la nostra caixa de resistència les seves aportacions, doncs les despeses ocasionades per aquest procés es cobriran des d'aquest fons comú.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Més recent Anterior

Formulari de contacte