EL SECRETARI AUTONÒMIC INCAPAÇ DE DONAR INFORMACIÓ TRANSPARENT SOBRE L'ESTAT D'APROVACIÓ DELS PROJECTES TIL

Comunicat de premsa

EL SECRETARI AUTONÒMIC INCAPAÇ DE DONAR INFORMACIÓ TRANSPARENT SOBRE L'ESTAT D'APROVACIÓ DELS PROJECTES TIL

Espera cinc dies a xerrar i no és capaç de donar cap prova

Mallorca, 9 de setembre de 2014

En dues ocasions els portaveus de l'Assemblea de Docents han manifestat que la Consellera d'Educació menteix quan xerra sobre l'assumpte dels projectes TIL aprovats. Dijous passat, en un comunicat signat per l'Assemblea de Docents, CCOO, STEi i UGT, i validat per les associacions de directors de primària i secundària, es qüestionava de nou les paraules de na Joana Maria Camps en què afirmava que el nombre de centres sense el projecte TIL era residual.

Davant d'aquesta informació, la capacitat de reacció del Govern i de la Conselleria va ser pràcticament nul·la. Divendres al matí la portaveu del Govern Núria Riera va dir que les xifres de l'estudi presentat estaven desfasades i què ells en donarien de noves la setmana següent.

Doncs bé, avui ha estat el dia en què des de Conselleria s'han donat xifres. En primer lloc cal valorar que el secretari autonòmic ha parlat d'un 30 % de centres que no disposen del projecte TIL adequat a normativa. En aquesta informació es torna a contradir a la pròpia consellera, demostrant que viu instal·lada en la mentida i ens fa reiterar-nos en la sol·licitud d'una dimissió que cada vegada és més irremeiable.

Quant a les pròpies xifres aportades pel Secretari Autonòmic, consideram que són absolutament falses i que des de la Conselleria es torna mentir impunement a l'hora de donar explicacions. No quadren en absolut amb les xifres que nosaltres i la resta de la comunitat educativa manejam, i reptam a que la Conselleria publiqui el llistat de centres i la situació dels seus respectius PTIL. De fet, la tendència que notam en els darrers dies és que els claustres que sotmeten a votació projectes TIL modificats, no els estan aprovant, com ja s'ha fet públic a través de diversos mitjans. Curiós és que, fins i tot, claustres que tenien projectes TIL aprovats ara voten negativament després que la inspecció educativa els ha dit que l'havien de refer.

Aquest assumpte només se pot tancar d'una manera, amb una transparent publicació d'un llistat on consti l'estat d'aprovació del projecte TIL de cada centre. En cas contrari, qui avui haurà quedat com a transmissor de falsedats haurà estat el senyor Guillem Estarellas.

En definitiva, tota una vergonya que en un espai de cinc dies la conselleria no hagi estat capaç de donar una informació més convincent.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents
Més recent Anterior

Formulari de contacte