COMUNICAT DEL COMITÈ DE VAGA DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS EN RELACIÓ A LA DARRERA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Una vegada apareguda en premsa la informació de la darrera Mesa Sectorial d'Educació, des del Comitè de vaga de l'Assemblea de Docents volem manifestar el següent:

Valoram de manera positiva el fet que des de la Conselleria d'Educació s'hagin reconegut errors i s'estigui intentant fer un apropament cap al col·lectiu docent per mirar de solucionar el conflicte que ens va conduir a la convocatòria d'una vaga indefinida.

Amb tot, i vists els temes que es tractaren ahir a la mesa sectorial, volem insistir que s'està entrant a negociar punts que pertanyen a la plataforma reivindicativa d'una vaga indefinida que, el dia d'avui, segueix convocada. Per això, instam una vegada més a la consellera d'educació, Núria Riera, a convocar els comitès de vaga per a la negociació dels temes pendents. Aquest és l'àmbit de negociació pertinent en cas d'una vaga convocada i és l'única manera d'arribar a un acord definitiu.

Quant a la valoració dels temes que han transcendit de la Mesa Sectorial, consideram que l'oferta d'acord que s'ha plantejat als sindicats no té per objectiu la millora global del sistema educatiu, sinó millores parcials de les condicions particulars dels docents que ja estam treballant. Cal recordar que els docents anàrem a la vaga amb reivindicacions de millora del sistema, no amb reivindicacions gremialistes i, per tant, no s'està treballant en una línia de solució del problema obert. Així les coses:

-Trobam del tot insuficient l'oferta de 250 places més per l'any que ve. La vergonyosa oferta no dóna ni un docent per centre.

-La nostra prioritat és la recuperació de les plantilles, perquè això redundarà en una reducció del nombre d'alumnes per aula, en la recuperació dels equips de suport i en el rescat de molts dels llocs de feina perduts. Aquesta prioritat no es pot rebaixar oferint reducció d'hores lectives a canvi de recuperar només una petita part dels llocs de feina desapareguts.

-El tema dels complements salarials suspesos amb el Decret de mesures urgents de 2012 també figurava en la plataforma reivindicativa de la vaga, però aquesta reivindicació en cap cas ha de ser la coartada per no recuperar (i desitjablement augmentar) la plantilla que teníem.

Més enllà d'ofertes sense fonament, entenem que ara mateix la Consellera Riera és responsable màxima de què puguem tenir un excel·lent pressupost per educació de cara al curs que ve. Un pressupost que ha de poder fer front a les necessitats del sistema educatiu. Per tant, una actitud responsable per part seva seria aconseguir dotacions econòmiques, explicar-les i, aleshores, obrir una ronda de negociacions amb els comitès de vaga. La resta és continuar amb l'estratègia de fugida endavant que ha caracteritzat la política educativa d'aquest govern.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents


Més recent Anterior

Formulari de contacte