Desapareix una altra de les eines d'imposició del TIL

La resolució del 31 de juliol de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà, que imposava als centres 'rebels' el Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL) ha quedat suspesa per silenci administratiu d'Educació.

Dia rere dia, la realitat va demostrant el fracàs de cada una de les mesures que la Conselleria d'Educació ha dut a terme per tal d'imposar el TIL tot i la manca de consens i la mobilització social en contra. Així, a la suspensió de l'ordre del TIL per part del Tribunal Superior de Justícia, ara s'hi ha de sumar la suspensió, per silenci administratiu, de la resolució del 31 de juliol de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà, que imposava el Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL) a tots aquells centres en què els claustres l'havien rebutjat.

L'Assemblea de Docents va interposar un recurs d'alçada l'1 de setembre contra aquesta resolució. L'Administració tenia un termini d'un mes per tal de respondre el recurs, però la manca de resposta deixa en suspens l'execució d'aquesta mesura impositiva segons estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques. La suspensió és efectiva des del passat dilluns dia 6 d'octubre.Més recent Anterior

Formulari de contacte