36 CLAUSTRES DE DOCENTS ES MANIFESTEN CRÍTICS AMB LA LOMQUE

Trenta-sis claustres han aprovat un manifest crític en contra de la LOMQUE, una llei considerada retrògrada, segregadora i mercantilista. Aquesta llei 'Wert', que tampoc ha estat consensuada, altera el funcionament democràtic dels centres i va en la direcció contrària al que demana la comunitat educativa: consens, planificació i estabilitat.

L'Assemblea de Docents va iniciar a principi de curs una línia de treball per combatre la implantació de la LOMQUE -que ja afecta Primària i aspectes de Secundària-. La primera acció va ser impulsar la declaració de claustre crític amb la LOMQUE, que ja han signat trenta-sis claustres.Recordem que aquest és un dels deu punts de reivindicació que motivaren la vaga indefinida i que ja ha entrat en vigor i s'ha començat a implantar, amb situacions tan dantesques com el desenvolupament de la Formació Professional Bàsica o la mutilació de Primària.

En el manifest, s'emplaça les autoritats polítiques a restablir el diàleg amb la comunitat educativa. I defensa que les lleis educatives han de garantir la participació democràtica i no coartar-la. Alhora, reivindica la dotació de recursos i el respecte a l'autonomia dels centres. Critica que l'educació s'empobreix amb la marginació del vessant artístic, musical i de pensament dels continguts curriculars. Per acabar, reclama també l'impuls d'un pla contra l'abandonament escolar prematur.

Claustres crítics amb LOMCE: 36 centres (18 IEs, 15 CEIPs i 2 CEPAs)

18 IES: Pau Cases Noves, Son Pacs, Politècnic, Josep Sureda i Blanes, Bendinat, Josep Font i Trias, Son Rullan, Guillem Cifre de Colonya (Pollença), Llorenç Garcias i Font (Artà), J.M.Llompart, Binissalem, Sta Margalida, Clara Hammel (Port Pollença), Can Peu Blanc (Sa Pobla), Baltasar Porcel (Andratx), Ses Estacions, Son Pacs, Portocristo.

16 CEIP: Mestre Colom Bunyola, Maria Antònia Salva, Binissalem, Ses Comes, Rafal Nou, Rafal Vell, Ses Cases Noves, Gabriel Vallseca, Rodamilans (Sineu), Nadal Campaner Arrom (Costitx), s'Algar (Portocolom), Melcior Rosello i Simonet (Sta Maria), Es Pont, Son Ferriol, Es Vinyet (d'Andratx).

2 CEPA: Son Canals, Camp Redó.
Més recent Anterior

Formulari de contacte