​El Consell Escolar de les Illes Balears, el controlador controlat

Un nou dossier de Marcel Frog publicat per entregues al blog Aló senyora Riera posa en evidència els moviments governamentals per 'controlar' el Consell Escolar de les Illes Balears en benefici propi al temps que l'ha desprestigiat i li ha fet perdre independència.

L’abril de 2012, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) informava negativament la normativa sobre lliure elecció de llengua en l’ensenyament que aleshores havia preparat el Govern. Un mes després, l’organisme pagaria cara l’osadia de contrariar els designis del president: amb l’excusa de l’austeritat pressupostària, Bauzá dissol i reestructura el CEIB, en un nou format adaptat al seu gust. Des de llavors, el Consell Escolar ha aprovat sense problemes tots els projectes legislatius que li ha remés el Govern, incloent-hi els més controvertits, del Decret de TIL a l’Ordre de desenvolupament del trilingüisme, passant pel Decret de registre de llibres de text i l’Ordre sobre el procés selectiu d’inspectors d’educació en comissió de serveis.

I des d’aquell dia, la institució ha perdut la seva independència, per a convertir-se en un instrument dòcil al servei de les polítiques educatives de l’Executiu. Ha caigut sota el control del mateix Govern a qui havia de controlar.

Homes i dones del president dirigeixen el nou CEIB, i l’han abocat a un procés de degeneratiu que encara no ha tocat sól. Són personatges grisos, que obeeixen sense fer preguntes. Tristes figures, que han adquirit certa notorietat per motius poc honrosos: un especialista en obtenir subvencions, una falsa experta, un imputat pels presumptes delictes de falsificació de documents públics, coaccions, amenaces i tràfic d'influències... 

La història del Consell Escolar durant aquesta legislatura es redueix a una vergonyosa intriga de poder i mediocritat, on el darrer episodi ha estat el relleu del representant de la UIB Martí Xavier March, una persona de gran competència però incòmoda a la Conselleria d'Educació. El següent pas serà la liquidació dels consells escolars insulars i municipals, que s'han atrevit a aprovar informes crítics amb el sacrosant TIL. L'equip de Bauzá ja està redactant la seva sentència de mort, un verí en forma de decret que aviat passarà per la taula del Consell de Govern.

Totes les normes colades al CEIB han sigut anul·lades molt de temps després pel Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Però mentrestant, ens les hem hagut d'empassar.
Més recent Anterior

Formulari de contacte