TAULA EDUCATIVA (AMIANT A LES ESCOLES)

Al programa Taula Educativa hem parlat de la presència de l’amiant als centres educatius de les Illes Balears amb Sebastià Sansó, expert en bioconstrucció i també amb Sonia Justo, membre de l'Assamblea de Pares i Mares del col·legi Es Pont de Palma.

Recordem que l’amiant és una substància cancerígena, prohibida a la Unió Europea i també a Espanya des de 2002 i que es troba en baixants, dipòsits, canonades, cobertes i altres elements de construcció. És un material que se sol trobar associat a la uralita i que s’ha de retirar de forma controlada dels edificis per part d’un gestió de residus tòxics i perillosos autoritzat per l’administració.

Segons dades de FAPA, només a Palma ja hi ha 36 centres públics de primària exposats als perills cancerígens de l’amiant. FAPA també denuncia que no existeix un cens complet dels centres de les Illes Balears que tenen amiant ni molt menys un calendari públic de retirada de l’amiant dels centres educatius.

Per altra banda, hem entrevistat a Antoni Morante, president de l'Associació de Directors de Secundària (ADESMA), amb qui hem parlat de l’entrevista amb la nova Consellera, de la LOMQE i de les principals necessitats que tenen els Instituts.

En el programa també hem tractat el tema del control polític i de la manca d'activitat del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB).

Finalment, hem convidat als oients a donar la seva opinió sobre la problemática de l’amiant a les escoles a través de les xarxes socials, usant el hastag #amiant.


Més recent Anterior

Formulari de contacte