L'ASSEMBLEA DE DOCENTS PARTICIPÀ A LA TROBADA DE MAREAS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICAMadrid va concentrar assemblees de docents d'arreu de l'Estat espanyol, (http://mareasporlaeducacionpublica.blogspot.com.es/) amb el nom conjunt de 'Mareas por la Educación Pública', amb la intenció de treballar per confluir en uns principis bàsics que tenia per nom "LA CARTA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA". La pretensió és que les entitats polítiques, socials i sindicals, així com els ciutadans en general puguin assumir com apròpies les reivindicacions comunes urgents arreu de l'Estat en defensa de l'educació i, també, l'elaboració d'un codi ètic del professorat.


El punt de partida més important és la defensa dels drets dels infants, per tant, l'activisme crític contra les retallades en educació.

No de bades, la contundència de les retallades no són exclusiva de les Illes Balears, sinó que abasten tot l'Estat. La principal conclusió: amb l'excusa de la crisi s'està desballestant l'educació pública en benefici de la privada. En aquest sentit, la Lomque és una de les eines d'implantació d'aquest règim de desigualtat social i segregació de l'alumnat més anacrònic de la democràcia.

Des de 2012 s'han acomiadat milers de docents interins i ha augmentat la precarietat laboral que reverteix directament en la qualitat de l'Educació Pública i, per tant, actua en perjudici per a les famílies i treballadors.

Finalment, en aquesta trobada física -la virtual és permanent- de @MareasXLaEP també es van proposar taules reivindicatives comunes i urgents, així com també s'ha elaborat una carta de Codi ètic que hauria de respectar el professorat.

Podeu trobar la nota de premsa en aquest enllaç https://drive.google.com/file/d/0B6H-49vqZ8f8VlFLVFlHY3BKeFRReXdwRzRrNGRYcFN3Yk1B/view

A més, si voleu refrescar les incidències que patim en educació, hi trobareu aquest document:

http://mareasporlaeducacionpublica.blogspot.com.es/2014/02/incidencias-registradas-por-la-asamblea.html
Més recent Anterior

Formulari de contacte