divendres, 23 de gener de 2015

L'assemblea de Docents denuncia la directora general Isabel Cerdà per prevaricar amb l'aprovació massiva dels projectes TIL

L'Assemblea de Docents ha presentat avui una denúncia per prevaricació contra la Sra. Isabel Cerdà Moragues, directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional per la resolució dictada el passat 28 de juliol per la qual s'aprovava de forma massiva el TIL a tots aquells centres que l'havien rebutjat, un 70%, segons dades de l'Assemblea, sindicats, directors i inspectors.

A parer de l'Assemblea, l'encara ara directora general Cerdà es va excedir en l'ús de les seves competències i atribucions perquè va dictar una resolució que afectava tota la comunitat educativa. És més, des de l'Assemblea es denuncia que aquesta resolució vulnera fins i tot el mateix Decret TIL (15/2013), segons el qual hi ha d'haver un procés participatiu i de col·laboració en les decisions, a més de la flexibilitat i adaptació a la realitat social de cada centre.

L'Assemblea acusa la directora general Cerdà de dictar una ordre injusta i arbitrària, que vulnera l'article 27 de la Constitució segons el qual es consagra el dret de la comunitat educativa a prendre part dels processos de decisió i contradiu la Llei Orgànica d'Educació que obliga a respectar l'autonomia de centre i a fomentar els processos participatius. De fet, els claustres són els responsables d'aprovar o no els aspectes didàctics i educatius dels projectes de tractament integrat de llengües. Per contra, la consellera Cerdà pretenia obligar els centres a aplicar un projecte lingüístic diferent de l'aprovat per la comunitat educativa.

A més, segons el Reglament d'Ordenació dels Centres -ROC-: «Els centres elaboraran el projecte educatiu tenint en compte el context socioeconòmic i cultural del centre, les necessitats educatives específiques de l’alumnat, les directrius i propostes establertes pel consell escolar, les propostes realitzades pel claustre i les aportacions de les associacions de pares i mares d’alumnes (...)»

L'Ordre dictada per la DG Isabel Cerdà, deia així:

«1. Informar els centres docents públics de les Illes Balears que, en data 31 de juliol de 2014, no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat, que durant el curs escolar 2014-2015 han d’aplicar transitòriament el projecte de tractament integrat de llengües elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, conforme a la normativa i amb l’informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa, fins que comptin amb un projecte aprovat així com s’estableix a l’article 6.3 de l’Ordre de dia 9 de maig de 2014

Cal recordar que la mateixa Administració, mitjançant el dimitit director general Miquel Deyá, va reconèixer que no era una resolució adequada el passat 17 d'octubre de 2014 «Es pot considerar que, en alguns aspectes, el contingut de la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de dia 28 de juliol de 2014 és de caire normatiu i més propi d’un reglament. Per això s’entén que no s’ha seguit amb el procediment adequat per a la seva aprovació i s’estima oportú deixar aquesta Resolució sense efecte.»