Nova Assemblea general, dijous 5 de febrer a l'IES Marratxí. Te la perdràs?

El proper dijous 5 de febrer a les 17:30 i a l'IES Marratxí ens trobarem en una nova Assemblea general de Docents de Mallorca.

L'ordre del dia serà el següent:

1.- Informació sobre la participació a la rua de Palma.
2.- Convit a la mesa sectorial d'educació per part d'UOB.
3.- Presentació de la campanya «I tu què has perdut?»
4.- Debat i, si s'escau, presa d'acords sobre la proposta de pacte educatiu.
5.- Torn obert de paraula.

L'Assemblea es preveu llarga i per això vos demanam puntualitat. A més, pareix que serà concorreguda. Esperam que hi hagi cadires per tothom ;-)

A banda d'això, vos volem apuntar algunes informacions més.
-Hem col·locat el punt del pacte educatiu en darrer lloc perquè preveiem que hi haurà molt debat, i els altres punts són molt breus i així ens asseguram que no ens quedam sense temps i gent per tractar-los.

- D'aquí a dijous farem un buidatge de la informació de les graelles de les assemblees de centre que ja ens heu enviat. Aquesta informació ens serà molt útil de cara a marcar la dinàmica del punt 4 de l'assemblea i evitar així que aquest s'allargui més del necessari.

- Les assemblees dels centres que encara no l'heu pogut enviar, feu-ho quan vos vingui bé. Allò més important és que el màxim nombre d'assemblees venguin amb acords. Si algun centre no ha tengut temps d'enviar els acords, pot dur-los en mà a l'Assemblea.

- La dinàmica d'aquest punt estarà basada en les informacions que aportin els representants de les assemblees de centre. És important que tothom que tengui alguna cosa a dir ho faci a través de la seva assemblea de centre i no de manera individual.

- En cas que s'hagués de produir una votació, hi hauria un vot per assemblea de centre i des del comitè de vaga proposam, com ja s'ha fet en el passat, només prendre acords si alguna de les opcions supera el 70% dels vots. El consens ens dóna força.

- Es preveu que el punt sobre el pacte educatiu durà debat. És necessari que sapiguem trobar l'equilibri entre la necessitat de debatre i expressar-nos i el ser pràctics.

La nostra proposta per moderar el punt 4 de la reunió és un seguit de preguntes escalonades:

Ratificam el pacte sense cap discussió?
Si no el ratificam sense discussió:
  1. Ens interessa seguir a dins el procés de construcció d'un pacte per l'educació?
  2.  Ens han paregut els terminis marcats en aquesta darrera fase raonables per poder analitzar i debatre l'esborrany de pacte?
  3. Quines esmenes i punts de dissens trobam com a Assemblea de Docents de Mallorca? Es podrien resoldre?
  4.  Com hem de gestionar la nostra continuïtat en aquest procés?

Per acabar, si vos surten dubtes sobre la dinàmica o els terminis, no tingueu cap problema en posar-vos en contacte amb nosaltres.
Més recent Anterior

Formulari de contacte