L'Assemblea de Docents de Mallorca pren acords sobre el pacte educatiu


Ahir dijous va tenir lloc una nova Assemblea de Docents de Mallorca. Tot i que vam tractar altres temes, el tema principal va ser la valoració de l'esborranydel pacte educatiu.

Reconeixem que el termini per prendre acords des que es va conèixer el document fins a la data per comunicar les decisions ha estat molt curt. Tot i així, moltes assemblees de centre s'han activat, han participat i han pres acords respecte al text de l'actual esborrany de pacte. A banda dels centres que ja havien enviat els seus acords per correu electrònic, 43 representants de centres presentaven acords de les diferents assemblees.

Després de la reunió volem, comunicar que l'Assemblea de Docents de Mallorca no ratifica el text del primer esborrany de pacte, però que té voluntat de seguir en aquest procés. Per això mateix feim comptes demanar al pròxim plenari d'Illes per un Pacte una nova ronda d'esmenes al text i, per tant, un ajornament del termini per poder gestionar aquesta tasca constructiva que volem tornar a traslladar a les assemblees de centre.

Per tant, des d'aquest moment, seguirem treballant discretament dins del nostre procés intern de valoració i crítica de l'actual esborrany de pacte.

De ben segur que la voluntat d'acord de les diferents parts implicades entendrà la nostra necessitat fruit d'un procés participatiu.

Companyes i companys, entram en la recta final.
Més recent Anterior

Formulari de contacte