dimecres, 25 de març de 2015

Concentració pel consens educatiu: ni 3+2 ni Lomce


Companyes, companys,
Avui és un dia més de lluita en defensa de l’educació. Hem sortit una altra vegada al carrer per aturar els peus a Wert i a Bauzá. Avui reclamam, una vegada més, consens educatiu. Avui deim no a la imposició, a la improvisació i a la mala fe d’uns governants que han volgut fer de l’educació un camp de batalla. Aquesta vegada, amb la LOMCE. Per això:

- Rebutjam la manera com la Conselleria d’Educació ha elaborat, al llarg de les darreres setmanes, els currículums de les 76 matèries de secundària i batxillerat, amb presses i amb un temps del tot insuficient per a fer-hi les aportacions o esmenes que es considerassin adients.

- Posam de manifest que aquest és un nou acte d’autoritarisme dictatorial del Govern Bauzá amb el qual vol seguir fustigant la comunitat educativa, i que ha de ser contestat amb la màxima fermesa.

- El Govern, a més, ha entrat els nous currículums al Consell Escolar de les Illes Balears per la via d’urgència, la qual cosa és un frau a la negociació. Amb aquesta actitud autoritària i totalment temerària l’Administració presenta el futur desplegament de la LOMCE com una cosa tancada i sense marge de modificació.

- Denunciam amb tota claredat que la conselleria que presideix Núria Riera té molta pressa per seguir amb la implantació de la LOMCE el curs que ve, de manera que els nous responsables educatius que surtin de les eleccions del mes de maig ja es trobin sense possibilitats de poder fer tornar res enrere.

- És una mostra més de la política “de fets consumats” que practica el Govern de Bauzá, una manera d’actuar totalment irresponsable, que suposarà una nova situació de caos per als centres docents de cara al proper curs.

- Deim no a la LOMCE i, d’una manera especial, als nous currículums i a la nova distribució horària a secundària i al batxillerat, perquè és un ERO encobert a la plantilla de professorat de les Illes Balears, que està sotmès des de fa un bon grapat d’anys a una greu pèrdua de qualitat en la seva ocupació, augment de la càrrega lectiva i a uns índexs de precarietat molt elevats, dels més alts de l’Estat.

- Deim no a una llei que es fonamenta en els valors conservadors i neoliberals, ja que enfoca l’aprenentatge cap a la demanda del mercat laboral i no cap al desenvolupament integral de la persona, com hem pogut veure recentment amb els currículums i la presència en els horaris lectius de les àrees artístiques i humanístiques.

- Amb tot el que hem exposat abans, l’aplicació de la LOMCE per via d’urgència tendrà a les Illes Balears i arreu de l’Estat greus conseqüències organitzatives, pedagògiques i laborals. Per això, en demanam la seva derogació.

- Exigim, també, la derogació del Reial Decret 43/2015 pel quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (3+2) així com la retirada dels nous projectes d’Acreditació d’Universitats i de Creació i Reconeixement de Centres.

- Rebutjam frontalment la política universitària del Partit Popular, que imposa una reforma sense cap tipus de diàleg amb la comunitat educativa i sense debat polític, al servei de les elits i dels interessos privats i del mercat.

- Amb les darreres propostes del ministre Wert en matèria universitària, ens trobam amb una puja de l’import de les matrícules, l’augment de la dedicació docent del professorat, la reducció de les plantilles, la limitació dels pressupostos de les universitats per part de les comunitats autònomes i la disminució de les beques i de les seves quanties.

- Rebutjam el Reial Decret 3+2 perquè atempta contra la igualtat d’oportunitats pel fet d’encarir els estudis universitaris i perquè n’expulsa l’alumnat amb menys recursos econòmics.

- Ens oposam a la desregulació i a la flexibilització que es pretén amb la creació de nous centres i universitats, ja que s’afavoreix d’una manera prioritària les universitats privades.

- Rebutjam un nou sistema que permet acreditacions menys objectives per al professorat universitari i que infravalora la seva experiència docent.

Per tots aquests motius, deim no al Reial Decret 3+2 i a les reformes privatitzadores del ministre Wert i cridam ben fort:

PEL CONSENS EDUCATIU: NI 3+2 NI LOMCE
(Aquest és el manifest que es va llegir ahir dimarts davant el Consolat de Mar)