Boicot proves LOMQE al blog d'incidències

Vos volem demanar que col·laboreu en una darrera tasca. Dimarts el boicot a les avaluacions individualitzades de 3r va ser un èxit. A la mateixa plaça davant la Conselleria vàrem escriure en aquell paper continu un bon grapat d'incidències que marcaven l'inici del boicot.

Ara és moment de tornar a recollir totes aquestes incidències i fer-les visibles. Hi ha incidències molt positives, centres que no han pogut fer les proves, altres que les han suspès per ara. Però també hi ha incidències negatives. Escoles on no s'ha tengut mirament i s'han passat les proves a alumnes els pares dels quals havien demanat que no els fossin passades i un llarg etc.

Cal treure a la llum tota aquesta informació per rendibilitzar més tots els esforços i sacrificis que tots i totes hem fet. El nostre èxit rau en guanyar la batalla de la informació.

Les incidències s'han d'enviar a incidenciesad@gmail.com

Recordau que el blog d'incidències el podeu trobar a https://assembleadocentsib.wordpress.com/


VOTACIÓ DELS CURRÍCULUMS D'ESO EN ELS CLAUSTRES

També cal fer un darrer esforç quant als currículums d'eso que s'han publicat recentment al boib, i per tant ja són oficials. Són uns currículums que s'han aprovat sense el vist i plau del Consell Escolar de les Illes Balears (on el PP té majoria) que en va fer un informe negatiu, i sense tenir el vist i plau del Consell Consultiu.

Tal com aprovàrem en Assemblea, la votació negativa per motius pedagògics en els claustres està més que justificada. Anem a fer retrocedir els currículums. No els aprovem. Els companys i companyes de l'IES Llucmajor ja han començat (adjunt teniu la notícia del diari on es recull el vot negatiu -72 vots en contra i 7 a favor- d'aquest claustre valent). Recordau que si aprovàreu els currículums abans que fossin aprovats pel consell de govern, podeu forçar un claustre i revocar la decisió. Ja tenim experiència. El curs passat no ens doblegà el TIL. Enguany no ens pot doblegar la Lomqe.


Més recent Anterior

Formulari de contacte