Èxit en la convocatòria de vaga que ha paralitzat els centres i ha impedit la realització de la primera jornada de proves lomqe

Amb aquest comunicat volem fer arribar les xifres de seguiment de la vaga arreplegades al llarg de la jornada per la nostra base de dades. El seguiment, amb una mostra que agrupa el 44% de centres públics de les Illes Balears ha estat d'un 50% per al total de les Illes i d'un 54% per a Mallorca (Menorca 27%, Eivissa 41% i Formentera 53%). Des de l'Assemblea de Docents sempre hem volgut relativitzar el ball de xifres que normalment es produeix en tota vaga, perquè quan les vagues no són simbòliques, més que el percentatge de seguiment, el que té importància és aconseguir els objectius marcats. En aquest cas (i tant amb les nostres dades com amb les facilitades per la Conselleria d'Educació, d'un 24%) s'hauria produït una paralització de l'activitat lectiva en gairebé la totalitat de centres públics de les Balears, i la impossibilitat de realitzar les proves lomqe de 3r de primària en moltíssims centres. El que sí que ens diferencia una vegada més és la transparència a l'hora de donar dades, ja que nosaltres sí que facilitam el llistat que tenim, com també ho fa ADESMA per als centres de secundària, mentre que la Conselleria mai ha facilitat cap llistat desglosat de seguiment que permeti contrastar les xifres.
Podeu consultar el seguiment de la vaga per centres al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFNGxubFFmemZxMWc/view?usp=sharing

La vaga ha vengut acompanyada d'una concentració de més de mil docents davant la Conselleria, on s'ha aprofitat per realitzar una assemblea amb dos temes a l'ordre del dia: la continuació del boicot a les proves lomqe i la mesa sectorial convocada per a demà.

Quant a la continuació del boicot podem dir que la primera passa d'aquest procés s'ha valorat de manera totalment satisfactòria. Les nombroses incidències produïdes en els centres de primària (elevat seguiment de la vaga, gran nombre d'alumnes que no han assistit a classe, examinadors nomenats serveis mínims que no han pogut anar a exercir la seva funció, filtració dels exàmens a les xarxes que desautoritza la validesa científica...) han impedit que la primera de les dues jornades de proves escrites s'hagi pogut realitzar. Els acords adoptats en relació a aquest tema han estat:

-Continuar amb l'obstaculització de l'aplicació de les proves, respectant aquelles famílies que han sol·licitat que els seus fills no siguin examinats d'aquesta manera i en qualsevol cas, no seguir cap ordre distinta a la publicada i firmada per la consellera en relació a l'aplicació de les proves que nos estigui degudament signada per instàncies superiors.

-En cas que s'arribin a passar les proves i per tal d'invalidar-les i evitar un estrés innecessari als infants de 8 anys, se'ls ajudarà en la realització de les mateixes, tant a l'hora de fer la prova com de corregir-la, cercant l'excel·lent general.

Quant a la mesa sectorial, s'ha debatut sobre la proposta del director general Antoni Vera, feta als sindicats, sobre la possibilitat de negociar el retorn de complements eliminats com el sexennis, però canviant les condicions que hi havia abans de ser eliminats per les retallades, amb una proposta de carrera docent i avaluació totalment precipitada i improvisada. L'Assemblea ha acordat trasmetre als sindicats la voluntat dels i les treballadores, de no acceptar cap negociació que no passi per la restitució absoluta i sense condicions dels complements eliminats. L'Assemblea respectarà tant els sindicats que trobin oportú no assistir o bé aixecar-se de la falsa mesa de negociació, com aquells que optin per assistir-hi però tenint clar quines són les demandes dels treballadors.

En definitiva, podem dir que avui ha estat una nova jornada en la què les treballadores i treballadors de l'ensenyament hem fet una nova passa en l'enfortiment de l'organització assembleària. Tant la vaga i el boicot, com la mobilització davant Conselleria han tornat a ser una mostra de compromís de les docents amb l'educació pública i de qualitat.
Més recent Anterior

Formulari de contacte