L'Assemblea docent presenta una demanda contra la conselleria d'educació pel procés d'adjudicació de places als interins

L'Assemblea de Docents acusa la Conselleria de no haver presentat la documentació necessària per justificar la 'desaparició' d'algunes places que s'havien publicat. Denuncien fins a un total de 43 irregularitats i també el fet que la Conselleria no n'ha volgut donar explicacions als demandats. Per tant, casos com el de l'interí de Lloseta, demostren que aquesta pràctica abusiva està més estesa del que hem pogut constatarL'Assemblea de Docents de les Illes Balears ha presentat una demanda en el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca contra la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Aquesta demanda s’interposa en base a la manca de transparència que caracteritza el procés d’adjudicacions de places als professors interins d’aquesta CA. Així mateix, l’Assemblea acusa la Conselleria de no haver presentat la documentació necessària que justifiqui la “desaparició” d’algunes places que s’havien publicat a les llistes de vacants.

Així les coses, en un procés normal i legítim, el tràmit hauria de ser el següent:
  1. Cada any, la Conselleria publica a la seva web la llista de places vacants.
  2. Els interins sol·liciten amb l’ordre que desitgin les places a les quals volen optar.
  3. La Conselleria atorga les vacants en funció de la puntuació de cada interí/na.

En principi, les places atorgades han de coincidir sempre amb les places vacants publicades. Si alguna de les places inicialment vacants desapareix quan les places s’adjudiquen, la Conselleria té l’obligació legal de justificar aquesta desaparició. També té l’obligació legal de facilitar -amb la documentació pertinent- el/s motiu/s d’aquesta desaparició a qualsevol persona afectada.

En canvi, quina és la pràctica habitual en aquesta CA?
  • Cada any, apareixen i desapareixen places pels interins. En les adjudicacions pel curs 2014-15 l’Assemblea Docent ha detectat 43 irregularitats.
I, el que és pitjor, la Conselleria s’ha negat a presentar els expedients d’aquestes anomalies als demandants directament afectats: professors/res interins de secundària que han demanat explicacions sobre aquests estranys “canvis” a les llistes.

De tots són coneguts alguns escàndols derivats de l’arbitrarietat i les assignacions a dit d’alguns interins – el conegut “enxufisme”-. Es poden esmentar dos exemples molt recents: el “cas Trobat” -perquè no hagués de partir a Menorca un futur candidat del PP de Lloseta-; el segon, la vergonyosa reubicació a un centre de Palma del fill d’una funcionària d’Educació, la Sra. Carmen Haces.

Aquestes pràctiques dubtoses han d’acabar. Per això, els serveis jurídics de l’Assemblea Docent es posen fil a l’agulla inicien avui una sèrie de demandes contra la Conselleria. Els Tribunals dictaminaran.
Més recent Anterior

Formulari de contacte