Comunicat d'Illes Per un Pacte: El Consell Escolar de les Illes Balears, la brúixola del Pacte Educatiu


Divendres passat es van donar a conèixer els nomenaments del Consell de Govern de les Illes Balears al CEIB (C​onsell Escolar de les Illes Balears)​. I​lles per Un Pacte (IxP) vam renunciar a ocupar la vicepresidència perquè anava lligada a una presidència no independent, sense que amb això volguéssim desmerèixer les persones seleccionades.

Les persones que han participat en Illes per un Pacte i que actualment formen part del CEIB, ho fan a títol personal o en representació d’altres col∙lectius. Estem segurs de que aportaran la seva vàlua professional per aconseguir un nou model consensuat.​

El nostre compromís amb la Comunitat Educativa i ­per tant­ amb la Conselleria d ́Educació és fer feina colze a colze i ajudar en tot el que sigui necessari. També intentar que tots els partits polítics i sindicats entrin dins el procés per fer possible el Pacte. Creim que la nostra funció ha de seguir en la línia del que hem fet fins ara. O sigui recollir la veu tant dels experts com de la societat civil sobre les millors propostes per l ́avanç del sistema educatiu i perseguir el necessari consens social envers un pacte estable i de llarga durada que serveixi de base a una llei educativa de les Illes Balears. Pel cas del CEIB, aportarem el que faci falta per impulsar un debat constructiu sobre el model de CEIB que permeti fer d ́aquest òrgan una frontissa de participació i diàleg entre la societat, la comunitat educativa i l ́Administració. Un model que creim que hauria de passar per:

A. Un CEIB independent del poder polític.

  • Una presidència i vicepresidència ocupades per persones independents i elegides amb un criteris públics prèviament consensuats.
  • Amb representació d​e nous col∙lectius (professionals,​ del tercer sector i també Illes Per un Pacte).
B. Un CEIB representatiu de la Comunitat Educativa i espai de trobada amb l'Administració. De manera que a la segona fase se’n modifiqui l​a composició donant predominància a la comunitat educativa sobre l'administració.

C. Que tengui com a missió l ́avanç i el benestar dels aprenents.

D. Que compti amb la dotació presupostària necessària (mitjans materials i humans suficients) p​er poder desplegar el document del Pacte en condicions de qualitat.

  • Per això consideram necessari crear una Comissió tècnica dins el CEIB que pugui desplegar el Pacte (amb dedicació temporal exclusiva).
  • Que la presidència i la vicepresidència comptin amb hores de dedicació exclusiva.

En posteriors escrits anirem aportant arguments en relació a cadascun d ́aquests punts. Consulatau al nostre blog el primer. Quina és la missió del CEIB?
Més recent Anterior

Formulari de contacte