Resum i valoracions de la mesa de negociació

Ahir divendres, a les 12 del migdia, va tenir lloc una nova reunió dels comitès de vaga amb els màxims representants de la Conselleria d'Educació. L'objectiu d'aquesta reunió era iniciar el procés de negociació global de la taula reivindicativa de la vaga indefinida.

Com a marc inicial de la reunió, la Conselleria va proposar el següent document: 
Reunió dels comitès de vaga amb la Conselleria d'Educació i Universitat. Com veureu, és un document que no aporta cap dada ni cap data. Així les coses, com que el document ens va ser lliurat l'horabaixa anterior a la reunió, tampoc vam tenir marge de fer cap proposta de millora a la Conselleria.

La reunió, que va durar al voltant de dues hores, es va iniciar amb unes puntualitzacions prèvies per part dels membres dels dos comitès. Per part nostra, vam insistir en el fet que no havia de tornar a passar que se'ns convocàs a una reunió de negociació sense abans tenir les actes de la reunió anterior -ahir no vam poder aprovar les actes de la reunió anterior perquè encara no ens les han passat-. La comissió de la conselleria va estar d'acord amb nosaltres en això.

Entrant en el document, tots dos comitès vam coincidir a opinar que era un document pobre i que mancava de propostes concretes de resolució de cadascun dels punts, dades, xifres i dates. Sense això, difícilment es pot obrir una negociació, cosa que torna a endarrerir la solució negociada del conflicte educatiu. A més, també es va exigir que es facilités el màxim d'informació respecte a cada punt de les nostres reivindicacions i també es va demanar que se'ns expliqués on havien anat a parar els aproximadament 6 milions d'euros estalviats amb la vaga indefinida, així com tots els doblers no pagats en salaris per les retallades salarials vàries.

Una altra reivindicació que va unir ambdós comitès és que el marc de la negociació dels punts de la vaga és el comitè de vaga. En aquest punt va haver-hi una discrepància per part dels representants de CCOO que entenien que tot allò relatiu a complements salarials s'havia de tractar i acordar primer en la mesa general de la funció pública per més tard, l'acord, ser ratificat pels comitès de vaga.

Per part de la Conselleria, en termes generals, es varen acceptar les propostes dels comitès. Se'ns va emplaçar a una futura reunió, prèviament a la qual se'ns facilitarà un document amb propostes de resolució dels punts i informacions complementàries per poder valorar tot allò referent als punts.

En un principi es va xerrar de fer aquesta reunió a finals d'agost, però per part del nostre comitè es va insistir que hi ha temes urgents com els companys i companyes que perdran llocs de feina com a conseqüència de l'aplicació de la normativa autonòmica de la LOMCE que aquesta Conselleria no ha volgut modificar, problema que s'hauria de resoldre com més aviat millor . Respecte a aquest punt, tots dos comitès van mostrar disponibilitat a reunir-se en qualsevol moment del mes d'agost.

La Conselleria també va aprofitar la reunió per anunciar que el pròxim curs hi haurà 300 docents més fent feina -no se'ns va explicar en quins cossos ni especialitats- i que pel curs 2016-2017 fan comptes de replantejar les hores de feina del professorat de secundària.

Per part del nostre comitè, hem valorat que ara no és moment de convocar una nova assemblea, doncs no hi ha hagut canvis significatius respecte a l'anterior. Previsiblement, la pròxima convocatòria de l'Assemblea de Docents tindrà quan la Conselleria ens faci una proposta concreta de negociació i ens faciliti la informació que se li ha sol·licitat.

Mentrestant, si trobau que hi ha qualsevol assumpte sobre el qual hauríem de demanar informació de cara a la negociació, no dubte en proposar-nos-ho. El pensament col·lectiu sempre funciona millor.
Més recent Anterior

Formulari de contacte