Comunicat de l'Assemblea de Docents DesConcertats sobre la negociació amb Conselleria

Benvolguts companys, el passat dimecres 3 de setembre va tornar a tenir lloc una reunió de la Conselleria d'Educació amb els comitès de vaga de l'Assemblea de Docents, FE-CCOO i STEI-i.

Com sabeu, la vaga indefinida segueix convocada al sector públic, mentre que a Concertada es van fer successives convocatòries fins al gener. No obstant, la plataforma reivindicativa, especialment la redactada per l'Assemblea de Docents, inclou molts de punts que també ens afecten als treballadors de la Concertada i, partint de la solidaritat entre treballadors i del sentit de la feina assembleària d'aquests anys, en la qual els docents de la Concertada també hem participat, el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents ha demanat que en l'acord actualment en negociació figuràs el compromís, per part de Conselleria, de negociar amb el sector concertat (a la mesa corresponent) aquelles millores aplicables al nostre sector i la revisió de l'Acord de 2008 (que contemplava l'equiparació salarial amb un interí nouvingut calculat a partir de la taula salarial de 2007 i del qual no s'ha cobrat pràcticament res).

Malgrat que la voluntat del comitè de l'Assemblea és i ha estat, des del principi del conflicte, la unitat de la comunitat educativa i el respecte i solidaritat entre treballadors docents, sembla que no es comparteix el mateix criteri per part dels comitès de l'STEI-i i FE-CCOO. Han estat aquests dos sindicats (i no la Conselleria) els qui s'han oposat totalment que l'acord inclogui el compromís de negociar amb Concertada. Des de l'Assemblea de Docents DesConcertats volem expressar el nostre rebuig envers aquesta actitud, que consideram impròpia de sindicats que tenen representativitat en els dos sectors i que, per altra banda, foren convocants de la vaga també a Concertada. De fet, la legitimitat dels seus respectius secretaris generals per demanar el compromís de negociació hauria hagut d'estar fora de tot dubte, ja que no es procedia a negociar res en l'àmbit dels comitès de vaga, sinó en la mesa corresponent. És per això que la situació esdevinguda ens duu a qüestionar-nos la representativitat que aquests sindicats se suposa que tenen en el nostre sector. De fet, entre la sorpresa i la decepció absoluta, ens sentim menyspreats i maltractats com a col·lectiu laboral.
Més recent Anterior

Formulari de contacte