La proposta d'acord global patina en l'aspecte pressupostari

L'aplicació de totes les messures en un any només representaria un increment del 0'1 del pressupost en educació respecte al PIB


A dos dies de la consulta que l'Assemblea de Docents durà a terme entre el professorat els dies 14 i 15 d'octubre i que, només a Mallorca, ja compta amb 68 urnes assegurades, veiem com la Conselleria continua sense ser capaç de posar un poc de llum sobre els dubtes que planen sobre la seva proposta.

Des del nostre comitè de vaga sempre s'ha denunciat que un dels aspectes més tèrbols en la negociació ha estat l'econòmic. En Martí March mai ha volgut compartir amb nosaltres quines eren les expectatives de pressupost sobre les que ell feia els seus càlculs i, finalment, no va ser capaç de compartir la suposada memòria econòmica que acompanya l'acord amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents ni amb la societat.

A nosaltres només se'ns va facilitar un llistat de despeses relacionades amb l'acord que en cap moment segueixen cap temporalització, ni estaven desglossades per anys ni vinculades a exercicis pressupostaris. D'aquesta manera era impossible fer cap càlcul acurat.

No ha estat fins que s'ha presentat a la mesa sectorial, celebrada el passat divendres, que aquest comitè de vaga ha pogut saber amb detall quina era la memòria econòmica que acompanyava l'acord, i ja només en un primer cop d'ull s'ens presenten dubtes evidents, com per exemple, la contractació de nou professorat pel curs 2015-2016 a compte de quin pressupost va?

Fent els nostres propis càlculs amb les dades que disposam, podem fer les següent lectures. Si l'augment d'inversió derivat de la proposta d'acord global és de 56.927.350 € per a la suma dels anys 2015 i 2016, això només representaria un augment de 0'2 dècimes del pressupost educatiu respecte al PIB. De l'actual 2'9 % del PIB passaríem al 3'1.

Però si posam totes les millores que la proposta d'acord global fa per implantar en 3 anys de manera que s'apliquin totes a la vegada en un any tenim que l'increment del pressupost educatiu només seria de 0'3 dècimes respecte del PIB. De l'actual 2'9 % del PIB passaríem al 3'2. Això vol dir que aplicar tots els aspectes de l'acord en un any només representaria un increment del 0'1 % del PIB respecte el càlcul fet per un any. És assumible un augment del 0,3 sobre el PIB?

De qualsevol manera, la xifra del 3'2 % continuaria ben llunyana de la mitjana espanyola d'inversió en educació, que està al voltant del 4% del PIB, i de la proposada pel programa electoral que ha dut a Francina Armengol a la presidència, que proposava un 5% del PIB per educació.

Davant d'aquesta reflexió que avui feim pública, segur que des de la Conselleria voldran recordar que també cal millorar infraestructures i altres aspectes del nostre sistema. Estem ben d'acord. Per això, des de l'Assemblea de Docents ens hem afegit a la proposta d'acord educatiu d'Illes per un Pacte que demana una inversió en educació de al voltant del 7% del PIB.

A més, una millora automàtica en ràtios i plantilles que es produiria aplicant la proposta d'acord en un any representaria una millora molt important de la qualitat del sistema educatiu, directament relacionada amb la millora de l'atenció als nostres alumnes.

A hores d'ara, el que les xifres exposen és que a Martí March i al seu govern li ha mancat voluntat política i li han sobrat presses per tancar un acord que els números mostren com a fàcilment millorable. Esperarem a veure quina sorpresa ens duu el futur pressupost autonòmic en matèria educativa.

Aquí podeu consultar la proposta d'acord global transmesa per la Conselleria
https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFaHFudHdTX0g4cVE/view?usp=sharing
Més recent Anterior

Formulari de contacte