El desplegament dels currículums LOMCE a les Illes Balears, nou comunicat de la plataforma CREA.


La plataforma CREA (professors de Música i Plàstica de les Illes Balears) vol explicar les passes dutes a terme en la defensa de la permanència de les nostres àrees en el currículum de secundària que planteja la LOMCE. Passa a descriure-les:

Després de les eleccions i amb l’esperança que una nova etapa podria millorar la nostra situació que deixava les assignatures de plàstica i música durant tota l’educació secundària com a optatives, ens reunírem el mes de juliol amb el director general de planificació i ordenació de centres Antoni Morante. Després d’explicar-li les nostres necessitats i demandes, ell ens va convidar a elaborar una proposta de distribució horària per a secundària i batxillerat que satisfés les nostres reivindicacions. Uns dies més tard ens va convocar el conseller d’Educació a qui tornàrem transmetre les nostres demandes però, malgrat que va manifestar una certa sensibilitat cap a la situació exposada, no es va comprometre a res referent al desplegament de la LOMCE, tan sols que esperava les propostes de tots els col·lectius i que sempre hi hauria les portes obertes per rebre’ns.

Després d’enviar les nostres propostes, que passaven per a garantir la continuïtat d’aquestes àrees durant tota la secundària, vàrem rebre, amb decepció la proposta que ha elaborat l’actual Conselleria d’Educació i Universitat, fixant com a obligatòries Educació Plàstica i Música amb 2 hores a 1r ESO i deixant-les a la resta de cursos com a optatives (recordam que amb l’anterior llei els alumnes tenien un total de 5 hores obligatòries en tota la secundària).

A partir d’aquí es realitzaren les pertinents esmenes que també afectaven els batxillerats artístics, ja que el plantejament de continguts de la LOMCE prioritza matèries allunyades de la modalitat. A la vegada es va tornar a sol·licitar una reunió amb Antoni Morante.

En una altra reunió que mantinguérem amb el cap de departament de planificació i centres Jaume March el mes de novembre, a partir d’una altra reivindicació del nostre col·lectiu (creació d’un coordinador d’ensenyaments artístics), ens vàrem adonar que no hi havia cap intenció de millorar la presència de les nostres àrees. A més se'ns va explicar que la lliure disposició de les hores que té el centre respon a la voluntat de fomentar l’autonomia del centre i que no es preveien que fossin usades per donar suport a la pèrdua de l’ensenyament artístic a l’ESO.

Ja que no teníem resposta a la nostra sol·licitud de reunió amb Antoni Morante i que Jaume March havia apuntat algunes de les idees per les quals no es preveu millorar aquestes àrees, ens posàrem en contacte amb ell, i obtinguérem com a resposta que ja ho sabíem tot i que ja havíem tingut una reunió amb ell a l’estiu.

Volem deixar clar que nosaltres creiem en l’autonomia dels centres però sempre i quan aquesta garanteixi una educació integral de les persones on hi tenguin cabuda d’una manera digna les assignatures artístiques.
Més recent Anterior

Formulari de contacte