Proposta de resolució immediata de la vaga indefinidaLa pròxima aprovació del pressupost general de la comunitat autònoma obre l'oportunitat de tancar el conflicte educatiu a les Illes Balears que es va cristal·litzar en la convocatòria de la vaga indefinida de docents.

Amb aquest escrit, ens adreçam als partits que donen suport a l'actual Govern de les Illes Balears (PSIB, MÉS i Podem) i a la Conselleria d'Educació i presentam una proposta que pensam que és acceptable per totes les parts i que, l'acceptació de la qual, té com a conseqüència una possible desconvocatòria de la vaga indefinida abans de les eleccions del 20 de desembre.

Aquesta proposta no pretén renegociar l'acord global, que va ser rebutjat per més de 3.000 docents en la nostra consulta i que sabem que el conseller Martí March no vol tornar a debatre. Tampoc pretén posar en qüestió l'acord sobre sexennis al qual van arribar el conseller i els sindicats STEi, ANPE i CCOO en el marc de la MSE (acord que no s'ha sotmès a consulta entre els docents).

Per la nostra part, pel que a nosaltres ens pertoca, aquesta proposta d'acord representa un avanç en tres punts fonamentals: pla de xoc de ràtios, pla de xoc en suport educatiu, prorroga màxima de les retallades en dos anys.

Termes de la proposta d'acord

Augment del pressupost educatiu en 36 milions d'euros. Aquest augment faria que el global del pressupost educatiu augmentàs en un 10% respecte al pressupost de l'any 2015. D'aquesta manera el pressupost educatiu comença a destacar dins el global del pressupost i entra en la línia de millora que s'esperava des de la comunitat educativa, superant el 3% del PIB (ara seríem al 3'08%).

Veiem dues possibles vies d'obtenció d'aquests 36 milions d'euros: l'esmena de Podem al pressupost que demana 40 milions d'euros més per educació o els 80 milions d'euros de l'acord entre la presidenta Francina Armengol i el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

D'aquests doblers, una part aniria dedicada a les nostres propostes concretes que ara explicam a continuació i l'altra a aquelles necessitats més urgents que la mateixa Conselleria d'Educació pugui proposar.

1) Pla de xoc de ràtios: 10 milions d'euros es dedicarien a la contractació de professorat per fer front, de diferents maneres (desdoblaments, +1, etc.), a les ràtios més elevades dins les nostres escoles i instituts. L'escandalosa realitat de molts dels nostres grups crida a una acció urgent per a què el procés d'ensenyament/aprenentatge en aquestes aules tengui sentit. A més, fruit d'una anterior política educativa sense cap ni peus, la realitat és que actualment, a moltes de les nostres escoles i instituts s'està vulnerant el Reial Decret 132/2010 que estableix unes mínimes condicions d'alumnes per aula, cometent-se il·legalitats en aquest sentit.

Aquest pla de xoc s'hauria de fer efectiu durant el febrer de 2016 i els seus detalls es podrien acordar en un futur i ser ratificats per una MSE.

2) Pla de xoc de suport educatiu: 700.000 euros destinats a la contractació de professorat per a la recuperació immediata de les quotes d'EOEP de 2010. La millora d'aquests equips és fonamental per a començar en aquest curs una millor atenció als alumnes amb més necessitats de suport educatiu. Aquesta contractació de xoc no invalida qualsevol proposta de canvi del sistema de funcionament o d'organització d'aquests equips que es pugui fer des de la Conselleria d'Educació, però respon a les urgències del moment.

3) Contractació del professorat interí durant els mesos de juliol i agost: 5.815.693 € per la contractació del professorat interí durant els mesos d'estiu en els termes anteriors a la retallada de 2012. Aquesta és necessària per a posar fi a la injusta situació d'aquest col·lectiu de professorat en termes no només econòmics, sinó també de cotitzacions a la seguretat social o de puntuació de cara al seu futur professional.

La finalitat dels restants 19.484.307 euros queda oberta a altres assumptes urgents en matèria educativa (infraestructures, beques...).

4) Per nosaltres també és important que amb aquest acord, el Govern i la Conselleria es comprometin públicament a augmentar progressivament el pressupost educatiu fins a arribar a un 5% del PIB en 2019.

5) A banda d'aquestes mesures, demanam també una millora, que ja serà a compte del pressupost de 2017 que avançaran la fi l'escenari de grans retallades iniciades en la legislatura anterior. Sol·licitam l'avançament del pagament dels complements de tutor i de cap de departament a gener de 2017, cosa que representaria 3.793.235 € d'aquell pressupost.

6) Per acabar, quant a la minimització de la LOMCE, proposam una taula permanent de debat, proposta i seguiment en la qual estiguin representats totes aquelles institucions, entitats de la comunitat educativa i els diferents partits polítics que vulguin treballar en aquesta línia.

Conseqüències d'aquesta proposta

L'acceptació d'aquesta proposta representaria la realització immediata d'una consulta per part del comitè de vaga als i les docents de les Illes Balears. L'acceptació dels termes de l'acord entre el professorat representaria la desconvocatòria de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents abans de les eleccions del 20 de desembre.
Més recent Anterior

Formulari de contacte