Ampliada la querella contra l’exconsellera Camps per presumpte malbaratament de fons públics

L’Assemblea de Docents ha ampliat la querella contra l'exconsellera Joana Maria Camps, per presumpte malbaratament de cabals públics en els seus desplaçaments a Menorca. L’Assemblea també ha demanat al Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma que procedeixi a iniciar el procediment davant del Tribunal del Jurat.

A l'escrit presentat ahir pels advocats de l’Assemblea de Docents davant el mateix jutjat que duu la querella principal es justifica que els fets objecte d'ampliació, els viatges a càrrec del pressuposts de la CAIB compresos entre gener i finals setembre de 2014, moment en què la Sra. Camps cessà com a Consellera, són idèntics als desplaçaments entre maig i desembre de 2013, els quals donaren origen a la instrucció. A més a més, s'hi apunta que s’observa un idèntic modus operandi pel que fa als viatges carregats als fons públics i que són objecte de les diligències d'investigació. Les estades de cap de setmana a Menorca no van acompanyades per una densitat d'actes tan gran com quan l'exconsellera viatja a altres destinacions o a la seva illa natal entre setmana. Sembla més un intent de trobar algun acte per justificar el pagament dels trajectes amb fons públics que no el compliment de l'interès general al qual estan destinats els recursos públics. Això es desprèn dels expedients administratius que els justifiquen i que apareixen a la documentació aportada fins a la data pel Govern de les Illes Balears, que es personà a la instrucció el passat 19 d’octubre de 2015.

Els docents recorden en el seu escrit que manca per remetre part de la documentació sol·licitada per l'Auto de 30 de setembre de 2015 de l’Audència, tal com indicaren el passat 23 de desembre quan varen recórrer l’arxiu del cas fet dos dies abans, per part de la Jutgessa d'Instrucció Piedad Marín Sánchez, perquè la diligència està encara pendent de completar amb tota la relació dels viatges realitzats per na Joana Maria Camps a càrrec del pressupost públic, des de quan ja era Directora General de Treball i Salut Laboral fins al cessament com a Consellera d'Educació, Cultura i Universitats de l’anterior Govern. Recordem que en l’Auto del passat 21 de desembre, la Magistrada Piedad Marín justificava l’arxiu de la causa perquè segons l’examen de les diligències practicades fins a la data, es posava de manifest “la inexistencia de un delito de malversación de caudales públicos”.

L’exconsellera declarà per videoconferència en qualitat d'imputada el dia 18 del mateix mes i assumí la defensa pròpia. La senyora Camps respongué només les preguntes de l’Advocacia de la CAIB, i no s'hi personà el Ministeri Fiscal.
Més recent Anterior

Formulari de contacte