El camí de la comunitat educativa per arribar a Illes per un pacte


Des de la trobada a Ses Salines de Fornells d'agost de 2014 amb el col·lectiu MenorcaEdu21, la plataforma Crida, el Cercle per a l'Educació, Pitiüses per un Pacte i la Federació de Pares i Mares d'Alumnes; l'Assemblea de Docents ha format part del plantejament de la necessitat d'establir un pacte educatiu a Balears que plantegi una alternativa a l'enfilall de lleis educatives estatals d'aquests darrers vint anys, cada cop més centralitzadores i intervencionistes, de les que la més recent, la LOMCE, n'és l'exemple més destacat.

La comunitat educativa de les Illes es va proposar cercar un pacte que entengui l'educació com a servei públic accessible a tothom, de qualitat, democràtica i arrelada en la nostra llengua, cultura i teixit social. 

Fent servir una metodologia participativa, fonamentada en el coneixement compartit i la presa de decisions per consens, l'Assemblea de Docents va promoure un procés en el que les assemblees de centre van tenir l'oportunitat de fer esmenes a un primer text basat en les propostes del col·lectiu Menorca Edu21 que es va enviar a mitjans del mes de novembre de 2014. Després del debat a cada centre, les esmenes van ser agrupades i debatudes a assemblees obertes de docents durant els mesos de novembre i desembre que es varen celebrar al CEIP Rafal Vell i a l'IES Berenguer d'Anoia. En aquestes assemblees es varen recollir les esmenes que l'Assemblea de Docents va aportar al document en el plenari d'Illes per un Pacte del mes de gener de 2015 amb la resta d'entitats redactores. Gairebé totes les esmenes de l'Assemblea de Docents van ser incorporades al document de consens. Aquest document fou retornat a les assemblees de centre per a la seva ratificació per majoria qualificada per part de tots els centres que hi varen participar.

Aquest darrer document es va donar per tancat en el plenari del passat 23 de gener de 2016 a Palma, oïts els sindicats que van voler participar. En aquest darrer document es fa esment en el text a la intervenció dels sindicats en aquells aspectes que afecten a condicions i drets laborals, sense que s'hagin fet altres modificacions respecte al que van ratificar les assemblees de centre el mes d'abril de 2015.
Ha estat un procés participatiu, llarg i gens fàcil en el que els docents hem hagut d'escoltar, entendre i valorar opinions distintes d'altres sectors de la comunitat educativa. Opinions de vegades discrepants, d'altres amb matisos i, les que més, coincidents en el que és essencial quan el que es cerca es la millora de les condicions, els recursos i la qualitat de l'educació. 

El resultat d'aquesta feina, realitzada des de la base i la participació col·lectiva, ha de seguir el seu tràmit institucional, primer des del compromís del Govern en l'execució del seu plantejament, en l'enviament al Consell Escolar de les Illes Balears, i després en el tràmit parlamentari perquè serveixi de fonament d'una Llei Educativa de les Illes Balears.
Més recent Anterior

Formulari de contacte