dimarts, 12 de desembre del 2017

La Coordinadora de l'AD s'ha dissolt

En cap cas es dissol l'Assemblea de Docents, sinó que suspèn temporalment la seva activitat,  fins que alguna assemblea de centre decideixi que es necessari reactivar-la.

Les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre.

El blog, tots els correus electrònics i els perfils a les xarxes,  socials, també romandran aturats.

dimarts, 5 de desembre del 2017

La Coordinadora de l'Assemblea de Docents suspèn la seva activitat i impulsa la creació d'una associació professional de docents


La coordinadora de l’Assemblea de Docents es dissol quedant l’Assemblea de Docents inactiva fins que alguna assemblea de centre decideixi reactivar-la. A la darrera Assemblea General es va decidir  impulsar la creació d’una Associació Professional de Docents a Mallorca per seguir vetllant per una bona pràctica educativa

El passat dijous 28 de desembre es celebrà la darrera Assemblea General a l’IES Binissalem en la que l’actual coordinadora, tal i com ja havia comunicat a les assemblees de centre, sol·licità un relleu. Al no haver-hi  candidats per a la renovació de la coordinadora, aquesta va decidir dissoldre’s quedant sense activitat. fins que les assemblees de centre decideixin que és necessari reactivar-la.  Per tant, en aquesta nova fase, les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre. El blog,  els correus electrònics i els perfils a les xarxes socials romandran inactius

Per una altra part, es va aprovar la creació de l’Associació Professional de Docents de Mallorca, entitat semblant a la ja creada a Eivissa,  amb l’objectiu de establir un òrgan representatiu dels professionals de la docència per a la millora de l’educació. On hi tengui cabuda des de l’educació infantil fins als ensenyaments universitaris de les Illes Balears. També se va aprovar que aquesta futura Associació serà l’entitat que custodiarà els doblers que queden a la caixa de resistència sense poder fer-ne ús, tot i respectant la consulta realitzada als centres educatius el passat 8 de juny del 2016, on quasi el 84% dels mateixos decidiren mantenir aquests doblers per a futures reivindicacions dels docents. Aquesta Associació Professional també custodiarà els dotze premis que ha rebut l’Assemblea de Docents en aquests darrers any. En les properes setmanes, els promotors de l'Associació Professional, anunciaran la convocatòria de la primera assemblea de la mateixa.

Un altre acord pres fa referència a les obres d’art que foren donades pels artistes a la caixa de resistència durant la vaga indefinida. Seran donades a l’Obra Cultural Balear, en senyal d’agraïment pel suport rebut per aquesta entitat durant tots aquests anys.

Finalment l’Assemblea va decidir donar suport al manifest de l’assemblea 0-3 on s’expresa el desacord al decret de la Conselleria de Serveis Socials I Cooperació que regula les guarderies assistencials sense respectar els mínims educatius pactats al 2008 que iniciaven el camí de dignificació d’aquesta primera etapa educativa.

L’Assemblea de Docents, com a assemblea de treballadors que és, resta a l’espera de ser reactivada per a qualsevol assemblea de centre que ho consideri necessari.

Des de la Coordinadora valoram de manera molt positiva la feina feta en defensa de l’educació I agraim el suport I la feina de tots els companys I companyes que han format i formen part del nostre moviment, els encoratjam a seguir endavant, a seguir lluitant per aconseguir uns pressuposts educatius que ens permetin reduir les ràtios, millorar les infraestructures,  aconseguir unes condicions laborals més dignes I vetllar per  una educació pública, de qualitat I en català.

Tenim les eines I sabem com fer-ho
Coordinadora de l’Assemblea de Docents

divendres, 1 de desembre del 2017

0-3 Educatiu! Ni una passa enrere!


La visibilització de l'educació de 0 a 3 anys que va aconseguir el Decret de Mínims del 2008, tot i ser encara insuficient, va marcar un camí de dignificació d'aquesta primera etapa educativa.
Ara el Govern de les Illes Balears vol aprovar, a través de la Conselleria de Serveis Social i Cooperació un nou Decret que reguli les guarderies que no s'acullen al Decret educatiu.
L’Assemblea 0-3 vol manifestar el seu rotund desacord en promoure una doble tipologia de centres regulant guarderies assistencials seguint els dictats de la patronal de guarderies, on hi haurà infants de primera i infants de segona.

Del decret es desprenen algunes qüestions especialment punyents i intolerables:
• Espai absolutament insuficient pels infants: 1’5 m² per infant sense comptar l'educadora.
• No obliga a llum natural.
• No obliga a climatització a l'estiu.
• Els infants poden estar fins a 10 hores dins aquests centres.
• Augment de ràtios.
• No es contemplen educadores de suport.
• Les treballadores cobraran un 30% menys.
• Suposa una amenaça directa pels infants socialment més vulnerables.

Aquestes són les guarderies “low cost” que vol regular el Govern de les Illes Balears. D'aquesta manera no es podrà enfortir l'educació 0-3 anys si a partir d'ara qualsevol millora al respecte no es podrà aplicar a aquestes guarderies perquè no serien “serveis educatius”.

Des de l’Assemblea 0-3 pensam i reivindicam que tots els centres que acullen infants de 0 a 3 anys de manera regular han de ser centres educatius amb autorització i regulació per part de l’administració educativa i ajustats a la Normativa que marca el Decret de Mínims del 60/2008. Per tant, l’aprovació d’un altre decret suposaria una contradicció i la creació d’una doble xarxa amb diferents criteris de qualitat consolidant les guarderies de caire purament assistencial, en espais degradats que vulneren els drets bàsics tant dels infants com dels treballadors.

Per tot això des de l'Assemblea 0-3 exigim:
• Aturada immediata del decret impulsat per la consellera Fina Santiago.
• Iniciar una via d'anàlisi amb una comissió d'experts d'aquesta etapa per reconduir aquests centres assistencials cap a centres educatius.
• Que en cap cas, es facin passes enrere ni en els drets dels infants, ni tampoc en les condicions laborals d'un sector feminitzat i precari.
• Es promoguin mesures cap a la universalització i gratuïtat de l'educació 0-3 anys.

La Convenció dels Drets dels Infants reconeix el seu dret a l’educació i obliga a l’Administració a vetllar perquè tots els sectors de la societat tenguin accés a l'educació des del naixement.
Des de l'Assemblea 0-3 animam al conjunt de la comunitat educativa a sumar-se a la defensa dels drets bàsics dels infants i les seves famílies i rebutjar el nou decret impulsat des del Govern.