CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL

 


Tres mesos i mig després de la  reactivació de l'Assemblea és hora de recapitular sobre la feina feta i la resposta dels docents a les dèries ideològiques de la Conselleria d'Educació.

Ens estam enfrontant a  un curs plagat de desinformació i incertesa, amb uns canvis en matèria lingüística que no obeeixen a cap necessitat real ni a cap dada objectiva que evidenciï la necessitat de les mesures implementades.

La cirereta del pastís ha estat l'anunci de premiar amb diners públics aquells centres que s'acullin al pla Pilot  de segregació lingüística, en comptes de destinar els recursos a les necessitats autèntiques dels centres.
A l'espera de la repercussió que tenguin   els plans segregadors de la Conselleria, el curs que ve no es preveu normal.

És per tot això que:

Convocam  tot el col·lectiu docent a l’Assemblea General, amb caràcter obert, que tendrà lloc el dijous 30 de maig, a les 18 hores, a l’IES Sineu amb el següent ordre del dia:

1. Informació sobre les accions i campanyes fetes.
2. Informació i aclariments sobre les mesures lingüístiques imposades pel Govern.
3. Valoració de la incidència del Pla Pilot. Propostes d'acció.
4. Infrafinançament i pin parental.
5. Torn obert de paraula.

* Tendrem camisetes verdes per vendre

Més recent Anterior

Formulari de contacte