CAMPANYA: EXERCIM EL DRET A ENSENYAR EN CATALÀ

Des de l'Assemblea de Docents, tal com es va acordar en l'assemblea de l'11 d'octubre a Manacor, es posa en marxa una campanya de defensa del model lingüístic que existia fins el curs passat.
Sota el lema “Exercim el dret a ensenyar en català” volem fer una campanya en positiu: Volem més i millor ensenyament de l'anglès. Volem seguir garantint que els nostres alumnes coneguin i aprenguin la llengua pròpia d'aquestes illes, que és el català. Volem que es mantenguin els bons resultats de llengua castellana, com venien produint-se fins ara amb els anteriors projectes lingüístics.

Per què llançam aquesta campanya?
Perquè la Conselleria d'Educació ha imposat un Decret sense cap tipus de consens, al qual els docents ens hi hem oposat i l'oposició s'ha fet explícita a través de 3 setmanes de vaga i amb la mobilització de tot el col·lectiu docent i tota la societat a través d'unes mostres de suport a les nostres demandes sense precedents. El suport social es veu clarament en el fet que, per exemple sortissin 100.000 persones al carrer el 29S o que el 70 % dels ajuntaments de Mallorca hagi rebutjat el TIL a través dels seus plens.
I perquè fins a dia d'avui, totes les preguntes que s'han fet a l'administració en relació al TIL i la problemàtica que presenta la seva implantació, o bé no s'han contestat, o bé la resposta corrobora que es tracta d'un projecte sense base pedagògica fet a cop d'improvisació.

En què consisteix la campanya?
La campanya s'articula al voltant d'un manifest, carregat de raons, al qual es demana que s'hi adhereixin TOTS els docents amb una doble acció: subscrivint-lo (via electrònica) i actuant en conseqüència (continuar ensenyant en català i mantenir-se units per defensar als que així ho facin).
Evidentment l'adhesió serà absolutament confidencial pel que fa al docent i al centre i només trascendirà la quantitat de docents que s'adhereixen a aquest acte de desobediència legítima.

Quina és la finalitat de la campanya?
Mostrar a tots els companys i companyes que enguany els havia tocat la loteria del TIL, que no estan sols ni ho estaran. Que l'Assemblea, és a dir, tots els docents, estam units davant aquesta situació i l'assumim com a pròpia.
Garantir el funcionament del sistema educatiu al marge del TIL, prioritzant que hi hagi absoluta normalitat als centres. L'objectiu de tot docent ha de ser que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i els objectius associats a la seva matèria o àrea.
Evitar un dany irreversible si s'aplicàs el TIL, i per això no aplicar-lo.
Demostrar a l'Administració que un sistema educatiu no pot funcionar d'esquena als docents i a la comunitat educativa.

LA NOSTRA CRIDA:
Feim una crida a tots els mestres i professors que els toca aplicar el TIL, a NO aplicar-lo.
Feim una crida a tots els directors, que sense sortir de les seves obligacions legals, prioritzin la bona tasca dels docents amb els seus alumnes i no la llengua amb què imparteixen les classes.
Feim una crida als inspectors a no col·laborar en la caça de bruixes que vol iniciar la Conselleria. Les deficiències i la problemàtica en els centres educatius requereixen de tot l'esforç del cos d'inspecció. I si bé és cert que una de les finalitats de la Inspecció és vetllar pel compliment de la normativa, també ho és emparar els drets de la ciutadania pel que fa a una educació de qualitat o vetllar per a que el sistema educatiu contribueixi a consolidar la convivència democràtica i el respecte als drets fonamentals dels ciutadans i el foment d’actituds positives vers el patrimoni cultural i lingüístic de les Illes Balears (segons Decret 36/2001).

I per últim, feim una crida a la mateixa Conselleria d'Educació a que recordi que, des de que l'any 1997 s'aprovà el Decret de Mínims, no hi ha hagut cap expedient a cap centre de les Balears per incompliment del projecte lingüístic. I això ha estat així perquè fins ara sempre hi ha hagut un procés natural d'adaptació i una voluntat de consens i de no imposició. Esperam que els propers anys poguem dir el mateix i que l'actual Conselleria d'Educació no passi a la història per desfermar la persecució lingüística a les Illes Balears.
Si ho fa, no trobarà docents individualitzats, aïllats i amb por. Hi trobarà la resposta unitària de tota l'Assemblea de Docents.

AQUÍ PODEU LLEGIR I SIGNAR EL MANIFEST

VÍDEO DE LA CAMPANYA


Cartellde la campanya en format pdf

Cartell de la campanya en format png
Més recent Anterior

Formulari de contacte