dimecres, 12 de març de 2014

La Conselleria intenta desesperadament impedir més dimissions de caps de departament

La via repressiva del Govern ara ha emproat els més de cent caps de departament dimitits. Pretén, el senyor Estarelles, fer creure que les dimissions eren irregulars per generar por i aturar aquest allau. L'Assemblea ha enviat ja als centres un informe jurídic com mentre es pot dimitir i s'està emparat per llei

Des de l'Assemblea de Docents volem denunciar la darrera campanya de la Conselleria d'Educació per intentar estendre la por i la inseguretat sobre els docents, aquest cop sobre els caps de departament de secundària que han presentat la dimissió o que s'estan plantejant fer-ho.

Fa poc ens informaren de la darrera iniciativa que ha pres el Secretari Autonòmic d'Educació, Guillem Estarellas, per la qual els inspectors han rebut ordres de revisar una per una totes les cartes de dimissió dels caps de departament i les possibles respostes que hagin pogut donar els directors, donant a entendre que aquestes dimissions han estat irregulars i que es podria actuar en conseqüència.

Davant aquest fet, avui mateix hem enviat a tots els centres unes instruccions al respecte, elaborades per la comissió jurídica de l'Assemblea, amb la voluntat de contrarestar amb informació rigorosa la incertesa intencionadament cercada que aquest fet ha generat. Resolent els dubtes legals que pogueren haver o generar-se asseguram la tranquil·litat dels companys i companyes que conseqüentment i amb fermesa han dimitit i dels directors i directores que han rebut i gestionat aquestes dimissions. La informació també té valor per al cos d'inspectors, cos que també està patint el maltractament dels seus superiors i al que la conselleria aspira a transformar en una partida de comissaris polítics, allunyant-lo de les seves funcions.

Si la intenció de la Conselleria d'Educació és acusar a les persones que han dimitit per les causes de la seva dimissió, torna a donar mostres del seu desconeixement de la llei i del govern dels centres educatius, doncs segons l'article 48 del ROC, per presentar una dimissió només s'exigeix presentar una “motivació” i no fa cap referència als motius d'aquesta.

Les darreres dimissions de caps de departament formen part d'una campanya amb la qual volem posar de manifest el rebuig cap a la poca qualitat humana i la nefasta qualitat pedagògica amb què la Conselleria està conduint l'educació de les nostres Illes. En aquest dos darrers mesos, d'ençà del darrer expedient disciplinari, hi ha hagut 131 dimissions de caps de departament (sense comptar la seixantena de dimissions efectuades amb anterioritat), repartides en 21 centres. Unes dimissions que no pretenen en cap cas promoure deixadesa de funcions i que al contrari del que ha manifestat diverses vegades la Consellera, preocupen molt a una Conselleria que cada vegada que es troba mancada d'arguments recorr a la via repressiva.

Manifestam que estam en el nostre dret com a treballadors d'expressar la nostra discrepància respecte el desgovern i la inseguretat a què ens han conduït. També opinam que el senyor Estarellas hauria de saber que una peça fonamental de tota societat democràtica és l'acceptació de la discrepància sense haver de recórrer a la coacció i la por per contrarestar la força dels nostres arguments.

Per acabar, des de l'Assemblea de Docents volem fer públic que si la Conselleria d'Educació actuàs per via sancionadora i sense cobertura normativa, com seria el cas, a més de la denuncia pública ens plantejaríem presentar accions penals.