ELS CLAUSTRES S'OPOSEN AL PROJECTE TIL

Nou centres s'han oposat ja al projecte nou d'implantació del TIL, que l'any que ve s'aplica a tres cursos més. Ja s'ha denunciat el reglament del projecte TIL , que ha arribat amb noves 'pseudoinstruccions' per afavorir la implantació d'un 50% de classes en castellà. Ho fan, després de l'acceptació -mig velada- que no poden obligar ningú a fer classes en anglès i, alhora, que els professors d'anglès tampoc no estan obligats a impartir matèries no lingüístiques

El final de curs tampoc no serà normal, en vista del debat que s'ha de fer als centres educatius sobre la implantació del TIL durant el proper curs escolar. Amb un mes de retard i al mateix temps que s'està acabant el curs -amb la pressió d'exàmens i avaluacions finals afegida- els claustres de professors estan rebutjant en cadena el TIL, que es presenta per a l'any que ve encara més retorçut. Recordem que per a l'any que ve la intenció és d'implantar TIL a tot Primària i a 1r i 2n d'ESO.

Els professors, per rebutjar en claustre el projecte lingüístic, han d'argumentar criteris pedagògics i curriculars d'una llei que no està feta amb cap criteri pedagògic i no té el mínim aspecte d'implantació progressiva per no trastocar els projectes curriculars. Un reglament que esbuca l'autonomia de centre -que sí respecta la Lomque-. I un projecte que deixa 'fora del sistema' tot un col·lectiu vulnerable d'estudiants amb necessitats d'atenció de tot tipus i que no permet tenir en compte la realitat sociocultural de l'entorn.

De moment, ja s'ha presentat un recurs contra el reglament que desenvolupa el TIL perquè 'contradiu la Consitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització lingüística quan pretén establir l'anglès com a llengua al mateix nivell que les llengües oficials.A més, el TIL entra en contradicció amb una llei de rang superior, la LOMQE, perquè vulnera l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres. A més, segons sentències del Tribunal Constitucional, l'aplicació de projectes lingüístics s'ha de fer tenint en compte el context i la realitat social.

Nou centres han rebutjat ja, en claustre, l'aplicació del TIL per al proper any, amb uns resultats de votació molt contundents. Els IES Can Peu Blanc, Binissalem, Marratxí, Baltasar Porcel, Mossèn Alcover, La Ribera, Damià Huguet, Son Ferrer, Isidor Macabich (Eivissa). I els CEIP Bartomeu Ordines, Es Castell (Menorca) i Aina Moll.

L'amenaça que penja sobre els docents és la possibilitat de fer-los tornar als centres el mes de juliol fins que no aprovin el projecte. Per tant, continuen amb la política de les amenaces, de la coacció, de la por. Al mateix temps, alguns directors tensen la corda intentant aprovar el projecte TIL per assentiment quan no es presentin esmenes a la CCP.
Més recent Anterior

Formulari de contacte