El professorat de l’IES Francesc de Borja Moll sol·licita la revocació del director D. Juan José Rey Porca

El professorat de l’IES Francesc de Borja Moll sol·licita a la Consellera d’Educació i al director General de Planificació la revocació del nomenament de director de D. Juan José Rey Porca, per haver incomplert les condicions establertes a la normativa vigent.

Més d’una trentena de professors de l’IES Francesc de Borja Moll han entrat a registre d’entrada de la Conselleria d’Educació una sol·licitud per tal que es revoqui el nomenament del nou director Juan José Rey Porca, ja que a dia d’avui el seu equip encara no és complet. Recorden que dia 20 de juny era la data límit perquè el candidat seleccionat comuniqués els membres de l’equip directiu a la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans (annex 6 de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2014 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir).

Sol·licitam, així mateix, que es nomeni l’altre candidat, Aquilino Martínez, docent del centre que va superar el procés de selecció i que sí té equip directiu.

També volem denunciar que cap dels membres del nou equip directiu varen demanar comissió de serveis al nostre centre i, per tant, no sortien a les llistes provisionals (segons la resolució del 15 de maig http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1916108 s'han de presentar les sol·licituds del 22 al 29 de maig. Al mateix annex no diu que hi hagi un període excepcional per a ocupar càrrecs directius). No obstant això, sí que surten a les definitives del passat divendres 4 de juliol. Això vol dir que fins el passat divendres a l’IES Francesc de Borja Moll hi havia 4 persones treballant amb documentació tant d’alumnes com de professors quan encara no hi tenien plaça.
Més recent Anterior

Formulari de contacte