L'ASSEMBLEA DE DOCENTS IMPUGNA EL RECURS DEL GOVERN CONTRA LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE L'ORDRE D'APLICACIÓ DEL TIL DE 9 DE MAIG DE 2014

L'Assemblea de Docents, mitjançant l'associació Docents per la Democràcia, ha presentat avui dematí una impugnació contra el recurs del Govern contra la suspensió cautelar de l'ordre d'aplicació del TIL de 9 de maig perquè, a grans trets, està carregada d'una gran dosi de cinisme i molt allunyada de la realitat del que està passant als centres.- De fet un 70% dels centres no tenen aprovat el TIL i un centenar ja ha retornat als projectes lingüístics anteriors sense cap problema.

(Notícia relacionada i recurs d'alçada)

En una setmana un centenar de centres ja ha recuperat els projectes lingüístics anteriors al TIL (o fer les modificacions necessàries) i ho ha fet amb la màxima normalitat, i en un clima de distensió i alleugeriment. En cap dels casos hi ha hagut una alteració d'horaris ni suspensió de classes, més aviat al contrari: les classes s'han fet més de bona gana i algunes, les d'anglès, s'han pogut fer donant importància als continguts i no al continent. A partir d'ara els centres recuperam l'autonomia i flexibilitat per adaptar els projectes lingüístics a l'entorn social i cultural. I, per descomptat, els pares tendran l'espai adient per participar en l'elaboració dels projectes lingüístics.

Durant aquestes dues setmanes els centres que han retornat als projectes anteriors al TIL no han patit cap modificació de personal. I, molt manco, tampoc no han dictaminat els canvis de llibres per als alumnes. De fet, els centres s'adapten a aquests canvis amb bastant més normalitat que ho feren amb la implantació del TIL, més que res perquè recuperam uns projectes amb els quals s'estava acostumat a treballar. I, a més, perquè el TIL responia a una imposició feta amb presses, sense planificar i sense el consens ni preparació dels docents ni dels alumnes.

El Govern hauria d'entendre que aixecar la suspensió cautelar obligaria a aplicar un decret que ha estat declarat nul per la Justícia, que va en contra de l'autonomia de centres i també de la voluntat expressada pel 70% dels claustres de docents.

A més, cal tenir en compte que la resolució de la DG Bel Cerdà, d'aprovació massiva del TIL el 31 de juliol -ara sense poder-se aplicar- atemptava directament contra la planificació dels centres.

Segons el recurs presentat, el Govern pretén crear un alarmisme absolutament innecessari i gens fonamentat per la suspensió dels PTILs perquè no variarà el funcionament normal dels centres ni tampoc causarà cap terrabastall, més bé al contrari.

L'Assemblea considera que no hi ha cap fonament en la declaració del Govern quan diu que la suspensió cautelar del TIL suposaria 'greus perjudicis'. En primer lloc, perquè els centres, en base a l'autonomia de centre, poden fer les modificacions que considerin necessàries, adaptades a l'entorn sociocultural. Per això, es pot dir que els centres guanyen flexibilitat. A més, s'ha de recordar que hi ha un 70% dels centres que no tenen el TIL aprovat. Per un altre costat, no és cert que els centres s'hagin adaptat entorn del PTIL, sinó més bé al contrari: s'ha criticat molt la manca de recursos humans i materials, així com la mancança de fonaments pedagògics vàlids i el suport dels claustres.

Per això, recuperar els projectes lingüístics anteriors als imposats del PTIL, més que un greu perjudici el que suposa és un alleugeriment. És més, la no-aplicació del TIL no té efecte laboral pràctic sobre el professorat contractat, és a dir, que no s'hauran de tornar a adjudicar places. L'únic que sí que canviarà és la llengua en què s'imparteixen les classes, que podria ser diferent de la dels llibres de text, la qual cosa tampoc no és cap impediment.

Per un altre costat, també es considera poc adequat al·legar que s'han augmentat les places de l'EOI per justificar els perjudicis de la suspensió. És més, si es vol fer un pla d'implantació plurilingüe, aquestes previsions i augment de plantilles a les EOI s'haurien d'haver fet ara fa deu anys. El que sí és clar és que la formació per impartir assignatures no lingüístiques en anglès era més aviat deficient i, segons les múltiples fonts, no s'impartien gaire classes en anglès...

Altrament, resulta ridícul afirmar que els centres hauran de suspendre les classes. Més aviat al contrari, les classes s'imparteixen amb bastant més normalitat.

Més absurd encara resulta el fet que s'al·legui que s'ha vulnerat la voluntat dels pares a l'hora d'escollir el centre. S'ha de dir ben clar que la imposició del TIL era homogènia per a tots els centres i no donava marge als pares per triar si el volien o no. Per contra, ara sí que podran participar en aquest procés, almanco ser consultats de forma seriosa.


Més recent Anterior

Formulari de contacte