LA FP BÀSICA, UNA OFERTA EDUCATIVA IMPLANTADA SENSE PLANIFICACIÓ NI RECURSOS

L'Assemblea de Docents i la Plataforma Crida han presentat a l'IES Politècnic la investigació que han duit a terme sobre les implicacions de la posada en marxa de la FP bàsica com també la realitat de com es viu aquest inici d'aquesta oferta als centres educatius, mitjançant una enquesta que han respost el 70% dels centres educatius. Les principals conclusions són que no hi ha recursos econòmics, ni materials ni humans per dur-la a terme. I, a més, una manca absoluta de planificació. És important destacar que aquesta oferta forma part del desplegament de la LOMQUE, que compta amb el rebuig generalitzat d'experts i docents

La instauració de la FP Bàsica aquest curs escolar 2014-15 substitueix els denominats PQPI i CAPI, i suposa uns canvis importants, com ara l'exclusió de les entitats sense ànim de lucre en el procés de formació . Aquesta oferta forma part del desplegament de la LOMQUE que ja afecta a Primària i ara a la FP Bàsica. En aquest darrer aspecte, segons han explicat des de Crida -Margalida Rosselló- i l'Assemblea de Docents -Guillem Barceló- hi ha hagut una disminució del 20% en l'oferta i uns canvis que no s'adapten per res al mapa de necessitats laborals de les Illes Balears.

A grans trets, la FP Bàsica suposa empènyer a la precarietat laboral més d'un 30% d'alumnes, que seran segregats de forma primerenca a 2n o 3r d'ESO. A més, aquesta via formativa pretén, entre d'altres coses, camuflar un dels principals problemes socioeducatius: el fracàs escolar. I una altra cosa important, que aquests alumnes no obtendran el certificat d'ESO. És a dir, que en comptes d'un sistema educatiu que paliï les diferències, que sigui inclusiva, ens trobam amb un model segregador i excloent.

A la roda de premsa s'ha denunciat que, segons es desprèn de l'enquesta, cap centre no ha rebut les millores anunciades per la Conselleria el mes de juny, que quantificava en desset. I tampoc no es té constància que hagi arribat el milió d'euros que anuncià l'Estat per a la posada en marxa de la FP Bàsica. De fet, la immensa majoria dels centres no ha rebut cap tipus d'inversió ni econòmica i material. És més, el 50% de centres han hagut de fer inversions a compte del pressupost del centre, la qual cosa és molt greu si es té en compte que els recursos de què disposen han estat retallats i que la Conselleria no està al dia de pagament. I a tot això, la meitat dels centres denuncien la manca d'espais adients per impartir la formació.

De la mateixa manera, els docents es queixen que no han rebut cap tipus d'informació sobre la posada en marxa de la FP Bàsica i de la desconnexió amb les necessitats i demandes del mercat laboral. Dues bones mostres d'això serien l'IES Baltasar Porcel d'Andratx, d'on ha desaparegut un cicle de Manteniment d'embarcacions que tenia bona acollida; o de l'IES Damià Huguet de Campos, on just hi ha tres matriculats.

Podeu consultar el dossier de la FP Bàsica aquí

Més recent Anterior

Formulari de contacte