Primeres valoracions de les proves LOMQE també des de la Coordinadora de Professorat Preocupat d'Eivissa

L’Assemblea de Docents i la Coordinadora de Professorat Preocupat volem anunciar les xifres de seguiment de la vaga recollides al llarg de la jornada per la nostra base de dades. El seguiment, amb una mostra que agrupa el 44% de centres públics de les Illes Balears ha estat d'un 50% per al total de les Illes(54% per a Mallorca, Menorca 27%, Eivissa 41% i Formentera 53%). Volem manifestar l’alegria per les dades, però sobretot, per haver aconseguit els objectius marcats, que eren la paralització de l’activitat lectiva, amb la conseqüent interrupció d’unes proves de 3r curs totalment fora de lloc.

A diferència de la Conselleria d’Educació, nosaltres tenim total transparència per donar les nostres dades, com també ho fa ADESMA per als centres de secundària.

Podeu consultar el seguiment de la vaga per centres al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFNGxubFFmemZxMWc/view?usp=sharing

Les més de dos-centes sol·licituds que els docents d’Eivissa han lliurat a la Delegació d’Educació, demanant l’ajornament de la LOMQE i la demanda que els sous estalviats durant aquesta jornada siguin reinvertits en l’escola pública són una bona mostra de l’èxit aconseguit.

A més, aprofitam per fer una primera valoració d’aquestes proves. Per una banda, la seua aplicació ha estat esquitxada de nombroses incidències, com gran nombre d'alumnes que no han assistit a classe, examinadors nomenats serveis mínims que no han pogut anar a exercir la seva funció o filtració dels exàmens a les xarxes que desautoritza la validesa científica.

Per altra, comprovar la nul·la base científica ni pedagògica de les proves que s’han realitzat. Hem pogut comprovar com les proves de matemàtiques fan un gran èmfasi en les operacions matemàtiques, sense donar-li la importància que es mereix al raonament lògic i la resolució de problemes relacionats amb la vida real de l’alumnat. Enunciats com “Calcula 1.308 dividit entre 4” o “Calcula 1.000 menys 364” són una bona mostra que la Conselleria d’Educació i un IAQSE totalment polititzat fan el ridícul pedagògic més espantós possible.

I això no queda aquí. Les proves d’anglès mostren, a més a més, una falta de relació entre les preguntes i els currículums actuals. Sense anar més lluny, se’ls ha demanat als alumnes continguts com el present continu, adverbis de freqüència, superlatius, les hores i molt de lèxic impropi per a boixos i boixes de 8 anys. Aquests continguts són de 3r cicle de primària. A això hem d’afegir que la prova de “Listening” presentava en ocasions una pronuncia molt allunyada d’una dicció correcta, i que per tant era de difícil comprensió, fins i tot pel professorat nadiu d’anglès. I la cirera del pastís, en un dels models de la prova hi havia tres faltes d’ortografia (“deserts”per “desserts”, “an especial German sausage” per “a special German sausage”).

Tot això només amaga una intenció. Que el nostre alumnat obtengui un baix resultat a les proves d’anglès per així poder justificar el projecte TIL que tant de rebuig social i per part de la justícia ha tingut.

Aquest Govern fa temps que ha perdut la credibilitat, i aquestes proves només fan que demostrar-ho.
Més recent Anterior

Formulari de contacte