La Conselleria programa ràtios fora de la llei per al curs vinent

Fa paper banyat allò signat amb alguns sindicats a l'acord March

Des de la coordinació de l'Assemblea de Docents s'ha detectat que la Conselleria d'Educació fa comptes de mantenir ràtios il·legals a un bon nombre de centres educatius durant el curs vinent.

Tot i que a finals d'aquest curs caduca la vigència de l'excepcional augment del 20% de la ràtio a cada grup classe, justificada en els decrets de mesures urgents de la legislatura anterior, la Conselleria, en la planificació que està fent per al curs vinent, està tornant a atorgar grups a les nostres escoles i instituts per damunt del que marca la legislació estatal. Si allò legal pel curs 2016-2017 són grups màxims de 25 alumnes a infantil i primària, 30 a ESO i FP i 35 a batxillerat, des de les escoles i instituts ens està arribant que la Conselleria ja programa mantenir agrupaments que ara mateix estan per damunt d'aquestes ràtios per a l'any vinent. I no es tracta d'un cas o dos, sinó de quelcom bastant estès a molts de centres.

Un ús pervers de l'excepció
La LOMCE permet un augment del 10% de l'alumnat a cada grup fora del període ordinari de matrícula en casos d'incorporació tardana o d'escolarització extraordinària. Això no és aplicable als alumnes que ja són al nostre centre en el curs anterior ni a aquells que es matriculen per primera vegada dins del període ordinari de matrícula. Però la conselleria, d'amagat, està justificant les ràtios extralimitades i les aules massificades pel curs 2016-2017 amb aquest 10%.

D'aquesta manera, per exemple, un grup de 3r de primària que enguany té 26 alumnes, no es pot mantenir a 26 el curs vinent, atès que no estem davant de cap augment d'alumnat en període extraordinari.


Ara mateix no feim comptes fer públiques les dades que ens estan arribant ni volem entrar en una guerra de xifres amb la Conselleria d'Educació. Amb aquest comunicat volem recordar tant a l'administració com a les famílies i els nostres companys i companyes de feina que pel curs vinent, s'ha de tornar a les ràtios màximes anteriors a les polítiques de retallades en educació que són les que hem esmentat amb anterioritat. Aquesta és una altra passa més que necessària en la dignificació del nostre sistema educatiu.

Així les coses, l'encarregada de què això s'acompleixi és la Conselleria d'Educació, que és la responsable d'organitzar el sistema en conseqüència amb el que dicta llei, fent que al final del període de matrícula ordinari cap grup no superi el nombre d'alumnes per classe establerts per la normativa vigent.

Una reivindicació no atesa
Ara que tant es xerra de la qualitat en l'educació, cal dir que la rebaixa del nombre d'alumnes per aula és un element fonamental per a la millora de l'atenció al nostre alumnat. Per això, aquest va ser un punt important en les passades negociacions relatives a la vaga indefinida de docents.

En aquell moment, la mateixa Conselleria d'Educació apuntava les ràtios de les quals ara nosaltres exigim el seu compliment com a compromís per al curs 2016-2017 en el seu acord March. Un acord que en menys d'un any pot passar a ser paper banyat, vistes les previsions organitzatives per al curs vinent.

Cal recordar que aquest acord va ser rebutjat en votació per una àmplia majoria dels i les docents que es van manifestar al respecte i en el seu moment per insuficient i, de fet, fou un dels punts que va separar el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents de la proposta d'acord va ser la insuficiència en la disminució de les ràtios i l'absència de la negociació d'un pla de xoc immediat.

Per acabar, des de la coordinadora de l'Assemblea de Docents volem recordar a companyes i companys que la nostra anàlisi està contrastada per assessors legals. Davant de la gravetat de les informacions que ens estan arribant, animam a docents i famílies a què qualsevol situació de vulneració de la normativa en matèria de ràtios siguieclamada i denunciada, doncs es tracta d'un atac al dret a l'educació del nostre alumnat i a les nostres condicions de feina.
Més recent Anterior

Formulari de contacte