Presentació de la Xarxa d’Escoles Públiques per a la Renovació Pedagògica de Mallorca

Aquesta xarxa neix de les inquietuds d'un petit grup de mestres, amb l'objectiu de donar una mica de llum al nou camí educatiu que s'ha iniciat i donar resposta als nous moviments educatius que s'estan desenvolupant a les illes Balears. Formen part d’aquesta xarxa els següents centres: EEI Els Molins (Sencelles), CEIP Son Juny (Sant Joan), CEIP Es Talaiot (s’Illot), CEIP Es Puig (Lloseta), CEIP Sant Miquel (Son Carrió) i CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere). Aquesta agrupació té com a màxim objectiu treballar en un model educatiu que es basi en una educació conscient i coherent. Per això és necessari que les escoles s’omplin de creativitat, d’entusiasme, de motivació, d’empatia, de cooperació, de pensaments crítics, de consciència, d’autodidactisme, d’autonomia, és a dir, de vida.

Seguint la línia d’escoles públiques innovadores referents a Catalunya i al País Basc, aquesta xarxa la formen escoles públiques o de titularitat municipal de Mallorca amb el compromís de formar contínuament el professorat.

Per poder atendre les necessitats dels infants és necessària una programació que s’adapta al dia a dia en base als processos maduratius de l’infant i la seva evolució. Tots els infants s’acosten als continguts quan estan preparats per fer-los i els necessiten. És per això que en confiar en el ritme d’aprenentatge de cada individu no hi ha una periodització estricta de la consecució dels objectius del currículum.

Els fonaments pedagògics d’aquesta xarxa són:
  • L’acompanyament de l’adult en el procés d’activitat dels infants es fa amb una mirada d’amor i respecte.
  • L’entorn dels infants condiciona el seu aprenentatge i, per tant, es vetlla perquè sigui ric, segur i relaxat i ja que les experiències d’aprenentatge en aquestes edats són globals, és a dir, impliquen totes les funcions de l’organisme, entenem que no poden ser sempre compartimentades en camps de coneixement.
Aquesta xarxa té com a màxim objectiu facilitar l’ambient, el material i l’acompanyament perquè cada infant es pugui desenvolupar de forma integral seguint el seu propi pla intern. D’aquesta manera l’infant pot desenvolupar l’esperit crític, autonomia personal i les habilitats socials, basar la tasca educativa en el respecte, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat, crear lligams entre l’escola i la resta de la comunitat educativa i donar valor a la pròpia llibertat i la dels altres o fer valer la igualtat de drets i oportunitats entre les diferents persones.

Aquesta xarxa es compromet a ser una xarxa oberta a tota la comunitat educativa mantenint una línia metodològica que respecti les pautes de la filosofia viva i activa, formar contínuament el professorat, centres pilots i de referència en innovació educativa, fer assessorament entre iguals als centres en procés de canvi, rebre voluntaris i persones en pràctiques, així com documentar l’experiència, a fer un seguiment i una revisió constant del procés.

Per tal d’assolir aquests objectius, sol·liciten formació explícita en pedagogies actives a través dels centres de professorats i de Conselleria, volen aconseguir una plantilla estable de mestres formats en metodologies actives, aconseguir recursos econòmics per tal de dotar els espais dels materials necessaris per tal de poder dur a terme aquest ambiciós projecte, tenir facilitats en poder realitzar reformes arquitectòniques que sustenten aquest projecte d’innovació, donar-se a conèixer a la Universitat per establir-hi vincles i així com per poder rebre alumnat de pràctiques interessat en noves metodologies d’innovació, signar un conveni/acords amb Conselleria i amb les escoles que formen part de la xarxa per poder engegar aquest pla metodològic com un Pla pilot pioner a les Illes Balears i obrir les nostres portes a les persones interessades a realitzar una tasca com a voluntariats educatius i que sigui reconegut amb crèdits de formació.


Si voleu saber més al respecte, vos podeu posar en contacte amb mestres del CEIP Es Talaoit innovatalaiot@gmail.com

Més recent Anterior

Formulari de contacte