Aló, Senyora Camps. Pot contestar-nos algunes preguntes?

htt://http://aloconsellera2.wordpress.com
Té molta raó la Consellera Camps quan diu que no estam ben informats de les iniciatives del seu departament. És cert, la informació que se'ns dóna des de la Conselleria no és massa clara, i quan demanam aclariments no rebem resposta.
Cal posar-hi remei. Pot ser bé, com diu, que la manca d’informació ens hagi induït a conclusions errònies.
Així doncs, ens dedica un minut per favor, senyora Camps? Pot contestar-nos algunes preguntes?
Més recent Anterior

Formulari de contacte