La Llei de Símbols, atac a la identitat de les Illes Balears #alocamps

L'Assemblea de Docents continua la seva campanya de demandes d'informació, de preguntes incòmodes(#alocamps), a la Conselleria d'Educació. La primera campanya de preguntes -que tenen una durada de quinze dies i compten amb la participació de cares conegudes- va fer referència a la realització d'unes proves de nivell de llengua per l'IAQSE, que s'han qualificat ja de proves per poder manipular l'evolució del TIL.

Ara, la segona campanya (http://aloconsellera2.wordpress.com/category/te-un-minut-senyora-consellera/) té per motiu central la imminent aprovació de la Llei de Símbols, per via d'urgència, quan el Govern sabia que era un dels deu punts de reivindicació de l'Assemblea durant la vaga i les negociacions posteriors. A parer de l'Assemblea, aquest és un atac descarat als símbols i a la identitat de les Illes Balears, que el Govern ha centrat en l'ús de la senyera en forma de llaç solidari, el qual no tolera als centres públics.

Si a cada campanya hi participen cares conegudes com la des glosadors o del cantant d'Antònia Font, ara és el torn del grup musical infantil Cucorba, que llança les preguntes punyents al Govern:
1.- Sabia que les quatre barres tenen una llarga tradició iconogràfica a les Balears que es remunta a l’època del rei Jaume I? És conscient que aquest símbol figura en els escuts de nombrosos municipis illencs?
2.- Sap vostè que aquests llaços simbolitzen la defensa del català com a llengua pròpia de les Illes Balears? No seria d’esperar, per part d’aquesta Conselleria, una actitud decidida en defensa de la nostra llengua?
3.- Subscriu les paraules de la regidora del PP de Valldemossa Ana Redondo, que va declarar que la Llei de símbols persegueix acabar amb la campanya “Enllaçats pel català”? És cert que l’únic objectiu d’aquesta llei és acabar amb l’exhibició de llaços quadribarrats en els centres educatius?

No de bades, la Llei de Símbols institucionals de les Illes Balears és un dels deu motius principals de confrontació entre el Govern i la comunitat educativa i que va desembocar en una vaga indefinida i en un moviment social sense precedents. Lluny de cedir, el Govern decidí tramitar per via d'urgència la denominada Llei de Símbols. I ho va fer en plena crisi. Ara, el proper dia 19 de desembre, està previst que aquesta llei s'aprovi al Parlament de les Illes Balears, sense el consentiment del Consell Consultiu ni de l'advocacia de la comunitat. Una nova llei, ja camí del Constitucional, que sembla voler reinstaurar la censura prèvia i el control social.
Durant el procés negociador, l'Assemblea feia les següents demandes:
1.- Que no s'apliqui de forma immediata i s'adapti a la realitat dels centres educatius.
2.- Eliminar l’article 9 “Constitueix una infracció molt greu, respecte als béns immobles o mobles afectes a serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, utilitzar o col·locar símbols no permesos o fer-ne un ús no autoritzat d’acord amb el que estableix aquesta Llei”.
3.-Eliminar els articles 10, 11 i 12 on s’estableixen les sancions econòmiques per una infracció, lleu, greu i molt greu. La Llei 3/2007 de la Funció pública ja ho regula.
4.- Eliminar la disposició final primera: “S’afegeixen les lletres o i p a l’article 138 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tenen la redacció següent:
o) La utilització o la col·locació en els béns immobles o mobles afectes a serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de símbols no permesos, com també la utilització no autoritzada d’aquests béns d’acord amb el que estableix la Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
p) La no adopció de les mesures adequades perquè cessi de manera immediata l’ús no permès o no autoritzat d’acord amb el que estableix la Llei de símbols institucionals de les Illes Balears quan s’està obligat a fer-ho d’acord amb el que disposa l’article 5 de la mateixa Llei”.
Més recent Anterior

Formulari de contacte