TAULA EDUCATIVA: ELECCIONS SINDICALS A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

CCOO, UOB I ALTERNATIVA PRESENTEN LES SEVES PROPOSTES SINDICALS AL MÓN EDUCATIU


Primera ronda de debats amb motiu de les eleccions sindicals amb Mateu Bosch de CCOO, Jaume Sastre d'UOB i Jordi Bardaji d'Alternativa.

Mateu Bosch de CCOO, defineix el seu sindicat com a un sindicat de classe, lligat al moviment obrer, marcat per la lluita i les reivindicacions obreres: “Estam al costat dels treballadors i ens devem a les necessitats i no als desitjos, ens devem a l’assessorament i a la informació i a la recerca de la justícia social”.

Bosch destaca la feina de CCOO en el Comitè de vaga i en decisions com la no signatura del darrer pacte d’interins “per considerar-lo lesiu pels propis professionals”. Bosch destaca la lluita desenvolupada pel sindicat pel reconeixement de permisos i beneficis lligats a la maternitat.

En relació a la pregunta sobre quina relació manté el seu sindicat amb l’Assemblea de Docents, Bosch respon: “Jo vaig participar a crear l’Assemblea de Docents en el meu centre (...) La intenció era il·lusionar a tots els companys perquè la vaga tingués el major èxit possible (...) Al nostre centre la vaga va ser del 100x100 (...) Jo em sent Assemblea de Docents, molts de companys de Comissions Obreres ens sentim Assemblea de Docents i molts d’afiliats de Comissions Obreres són també Assemblea de Docents. Per tant, estam a dedins”. Encara que Bosch recorda que no tots els docents se senten Assemblea de Docents, que hi ha companys que combreguen amb la política educativa actual. L’Assemblea de Docents representa a la majoria de docents, però no a tots”.

Bosch acaba la seva intervenció reivindicant: “Hem de recuperar tot allò que ens han robat. Seguir la tasca dia a dia. Ens asseuríem amb el dimoni si traguéssim alguna cosa en clar, sempre que hi hagi un full de ruta. Fotos ni una. Si no hi ha acord no serà mai per culpa nostra, sinó perquè no hi ha hagut propostes”.

Jaume Sastre d'UOB, explicà l’origen d’Unió Obrera Balear com a sindicat obrer nascut el 1881, com va desaparèixer durant el franquisme i es va refundar l’any 1989. Finalment, -explica Sastre- el maig del 2013 es va constituir la secció sectorial d’ensenyament. En conseqüència, és la primera vegada que es presenta a les eleccions.

Sastre planteja que un dels objectius d’UOB és aconseguir llistes obertes com a resposta al descrèdit general del sistema i de les institucions. Sastre defensa també una organització sindical més horitzontal en base a assemblees; així com destaca les possibilitats de les xarxes socials per promoure major horitzontalitat en la participació. Sastre destaca que aquestes eleccions obrin una oportunitat per incorporar més participació directe, més debat, més implicació i que les bases se sentin protagonistes a l’hora de reivindicar i signar acords.

En definitiva, diu Sastre: "Els que estam a l'1 i 2 (de la llista) ens hem compromès a, si sortim elegits, a no ser alliberats per no perdre el contacte amb l'alumnat, amb les famílies, amb els nostres companys" .

En relació a la pregunta sobre quina relació manté el seu sindicat amb l’Assemblea de Docents, Sastre respon: “L’Assemblea és un instrument extraordinari, però té les seves limitacions, com que no té personalitat jurídica no pot anar a les Messes sectorials (...) i des del moment en què no pot anar a les Messes sectorials té dificultats per fer sentir la seva veu. A partir d’aquí, l’Assemblea va decidir que no es constituïa en sindicat, perquè l’Assemblea és de tots i tots ens hi hem de trobar, però una sèrie de docents, membres de l’Assemblea, ens vàrem llançar a la piscina, independentment que hi hagi aigua o no”.

Segons Sastre, UOB assumeix el següent compromís: “ens comprometem a no signar cap acord que no hagi estat refrendat per l’Assemblea”.

Sastre en referència a les diferències entre Alternativa i UOB assenyala que: “L’Assemblea és plural, que hi ha moltes sensibilitats i moltes maneres d’entendre les coses. No entenc que hi hagi cap problema en haver-hi diversitat d’alternatives a l’hora d’anar a votar”.

Jordi Bardaji d'Alternativa, explica que Alternativa també és la primera vegada que es presenta a les eleccions, que és un sindicat que neix de l’Assemblea de Docents, que encara que el mes de juny l’Assemblea de Docents rebutjà constituir-se en sindicat, un grup de membres de l’Assemblea decidiren constituir-se en sindicat perquè entenien que era la millor manera de defensar els acords de l’Assemblea davant l’administració.

Bardaji manifesta que “No volem perpetuar-nos en el càrrec. Per això defensam la rotació de càrrecs. La JD del sindicat es renovarà totalment cada 3 anys”. Bardaji rebutja que els sindicats facin formació perquè considera que és l’administració, prèvia consulta als docents, qui ha d’impulsar els cursos que els docents reclamin.

En relació a la pregunta sobre quina relació manté el seu sindicat amb l’Assemblea de Docents, Bardaji respon: “Nosaltres som participants de base de l’Assemblea (...) Als nostres estatuts tenim establert que defensarem els acords de l’Assemblea”.

Bardaji va afegir que es va sentir traït pel comportament d’alguns sindicats que no van transmetre els acords de l’Assemblea a l’administració: “Pels que formam Alternativa el que consideram més greu és que l’administració va retirar de la Messa de negociació el tema de la vaga i els sindicats que tenen representació varen anar a la Messa de negociació i no va passar res...”

Per a Bardaji, la diferència entre Alternativa i UOB són simplement les persones que formen cadascun dels sindicats.

Més recent Anterior

Formulari de contacte