Carta adreçada als partits polítics.

Ara que els partits que estan discutint la conformació d'un nou govern anuncien les primeres mesures que prendran, des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents volem fer pública la carta que fa uns dies els vam adreçar explicant-los la urgència d'ajornar la LOMCE. Ho feim perquè trobam necessari que es coneguin els nostres arguments de primera mà.


Com deus saber, aquestes darreres setmanes de curs els claustres dels instituts d'ensenyament secundari sotmeten a votació els itineraris d'assignatures i els horaris per al curs vinent, basats en els currículums LOMCE. Aquests currículums foren aprovats pel Consell de Govern a una setmana de les eleccions i tenen greus i immediates conseqüències als instituts de les Illes Balears i en les plantilles de treballadors dels mateixos.
Com també deus saber, el Consell Escolar de les Illes Balears resolgué, el passat mes d'abril, demanar al Govern l'ajornament de la seva implantació el curs que ve. També s'ha manifestat en aquest sentit la Universitat de les Illes Balears, la Federació d'Associacions de Directors de Secundària de les Illes Balears i la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes.
L'Assemblea de Docents dóna igualment suport a aquest ajornament. Per altra banda, entre les reivindicacions de la vaga indefinida hi ha la petició a la Conselleria d'Educació que insti al govern espanyol a retirar la LOMCE.
Aquest ajornament que des de la comunitat educativa i des de la Universitat s'ha anat reclamant queda més que justificat d'una manera molt clara a l'informe alternatiu en referència al projecte d'ordre que desplega el  nou currículum a ESO  aprovat pel CEIB l'1 d'abril. D'entre tot allò que aquest document remarca, volem destacar:
  • La manca de participació democràtica en l'elaboració dels nous currículums, cosa que contradiu l'ordenament jurídic actual.
  • La manca d'una anàlisi adequada i suficient de la proposta de currículums i de les noves assignacions horàries per part de la Universitat i de la comunitat educativa, com a conseqüència d'un procediment de caràcter urgent.
  • La detecció de mancances pedagògiques importants en els currículums per part de la UIB.
  • La impossibilitat d'una adequada planificació del curs vinent amb aquests nous currículums donats els terminis amb què s'ha de treballar. Cal tenir present que la planificació és una passa fonamental del procés educatiu.
  • Els nous currículums no van acompanyats de cap planificació per part de la conselleria que tracti importants aspectes concrets de la seva arribada als centres i que són indicats al mateix text com ara els suports educatius, els desdoblaments, els programes de millora, etc. Tots aquests aspectes impliquen almanco una planificació del personal.
  • Els nous currículums tampoc van acompanyats d'una memòria econòmica que justifiqui la seva viabilitat.
Com a conclusió, citarem el següent paràgraf de l'informe alternatiu aprovat pel CEIB: La “implantació pel curs 2015-2016 seria garantia de greus problemes organitzatius per als centres de secundària”.
Per la seva part, el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears, en els seus dictàmens sobre els nous currículums LOMCE, demana que abans que aquests siguin aprovats pel Consell de Govern, s'elaborin diferents memòries, entre elles una memòria econòmica que també troba a faltar i que a hores d'ara és totalment desconeguda per la societat.
Així mateix, cal tenir present que un canvi de color polític al govern espanyol després de les properes eleccions generals suposaria la derogació d'aquesta llei, imposada pel Partido Popular sense el consens dels altres grups parlamentaris. Si fos així, ens trobaríem amb dos canvis de currículums a les Illes Balears en un breu període de temps, tot el contrari a l'estabilitat del sistema educatiu que es demana des de la comunitat educativa. A això hauríem de sumar conseqüències com llibres de text obsolets en mig del mateix curs.
Per tot l'exposat, i atès que la vostra formació política ha manifestat públicament l'oposició a la LOMCE, i davant la possibilitat que la propera legislatura formeu part del Govern, des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents vos demanam que anuncieu públicament el vostre compromís d'ajornar l'aplicació de la LOMCE a les Balears el curs vinent.
Consideram que aquest anunci imprescindible ha de servir per donar tranquil·litat als docents, que han de votar els itineraris i els horaris per al pròxim curs als claustres, i que en alguns casos poden perdre la plaça o ser desplaçats; als equips directius, que són els qui els hauran d'aplicar i que han d'organitzar els centres de cara al curs vinent; i a les famílies, que a hores d'ara es demanen quines matèries cursaran els alumnes i quins llibres de text han de comprar.
Esperam que entengueu que l'anunci que us demanam s'hauria de fer amb la màxima urgència, atesa la situació d'inseguretat que tot plegat està causant als claustres, però també als equips directius i a les famílies. En la nostra opinió, aquest anunci hauria d'anar acompanyat d'una consideració: Assegurar a claustres, equips directius i estudiants i famílies que el curs 2015-2016 començarà amb els currículums anteriors, amb les mateixes assignatures, amb la mateixa distribució horària, amb les mateixes plantilles -entenem que com a passa prèvia a la seva millora- i sense canvis obligatoris de llibres o de materials.
El com es concreta legalment aquesta mesura és quelcom que es pot abordar de diferents maneres, cosa que no ens pertoca a nosaltres. Però el que està clar és que aquest anunci que ara vos demanam mostrarà el vostre compromís amb l'aturada de la implantació de la LOMCE a les Illes Balears i servirà per aturar un conflicte que ara mateix renaix als nostres instituts.

Cordialment,

Comitè de vaga de l'Assemblea de Docents
Més recent Anterior

Formulari de contacte