Setmana de desencerts a la Conselleria d'Educació

Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents volem fer una sèrie de consideracions en relació a la resolució del Conseller d'Educació sobre l'adopció de mesures provisionals que afecten als horaris lectius setmanals.

Entenem que aquesta resolució és del tot insuficient per a pal·liar al màxim els efectes negatius que la LOMCE tendrà en l'ensenyament secundari i batxillerat l'any que ve, i a hores d'ara és l'única acció que s'ha anunciat de cara al setembre. Tot i que flexibilitza les tres hores de lliure disposició i pot donar opció a millorar l'organització horària per donar entrada a les matèries més perjudicades, no veim que aquesta resolució garanteixi el manteniment d'hores lectives d'aquestes assignatures ni el manteniment del professorat tant fixe com interí, en tant que no assegura la generalitzaciò de la protecció de les assignatures artístiques a tots els centres publics i concertats. A més, en relació a la mateixa hi ha diverses qüestions que ens plantejam: essent aquest un tema de màxima urgència que no permet la pèrdua d'un sol dia ja que la planificació del proper curs se'ns tira a sobre, per què no es va publicar la resolució en el primer o segon consell de govern tal com se'ns havia anunciat? Per què havent-hi hagut una mesa sectorial just el dia abans, dia 15, no es va dur la resolució a la mesa i es va esperar a dia 16 per publicar-la? Per què es varen enviar instruccions als centres per aprovar les distribucions horàries el dilluns dia 13 sense abans haver enviat l'esmentada resolució? Si ens feim totes aquestes preguntes és perquè consideram que aquesta resolució emesa a dia 16 de juliol tendrà pocs efectes sobre l'organització dels centres públics i concertats de cara a setembre, ja que no hi ha marge per a que els centres amb distribucions horàries ja aprovades es tornin a reunir per replantejar-les, i tan sols es donen 6 dies per als centres que no les tenen, facin tot el procés (CCP, claustre) per aprovar-les.

Per tant, consideram que és una resolució pobre i poc ambiciosa a l'hora de minimitzar la LOMCE, que ha sortit tard i tendrà una baixa o nul·la incidència a l'hora d'aturar els seus efectes.

També volem aprofitar aquest comunicat per fer notar la nostra perplexitat per diferents declaracions del Conseller Martí March sobre l'Assemblea de Docents i la vaga indefinida. Sense qüestionar la llibertat d'expressió de ningú, volem expressar que una persona en la seva posició, tenint pendent una negociació amb nosaltres, hauria de demostrar més responsabilitat política. Tractar de desqualificar-nos en entrevistes no fa cap bé a ningú. Tampoc posar paraules que no hem dit en la nostra boca. I ja declarar-se en contra de la vaga indefinida quan els tres partits que donen suport al govern li han donat suport és inaudit. No sabem quin objectiu té amb tot això, però si el seu objectiu és crear un clima de negociació va ben errat.

Per acabar, dilluns, els comitès de vaga han estat convocats per abordar el tema de les substitucions. Cal reconèixer la importància d'aquesta nova convocatòria, però volem fer públic que aquesta s'ha realitzat sense un sondeig ni una consulta prèvia en què les dues parts es poguessin posar d'acord en els termes bàsics de la negociació -per exemple, qui ha acordat que els punts es negocien per separat?-. És ben probable que això influeixi en l'abast de la reunió.

Hem posat de relleu moltes vegades que els gestos i les maneres són tant importants com el fons. Pensam que si aquesta Conselleria hagués partit escoltant a TOTS els actors de la comunitat educativa, ens hauríem estalviat algunes de les desavinences que ja s'han posat de relleu.
Més recent Anterior

Formulari de contacte