ELS PROFESSORS I MESTRES EN LLENGUA ANGLESA DIUEN “AIXÍ NO!”.

Davant la realitat actual que viuen els Centres de Primària i Secundària pel que fa a l'ensenyament en Llengua Anglesa, el Col·lectiu de Mestres i Professors en Llengua Anglesa d'aquesta illa, ens vam reunir dilluns 2 de juny de 2014 a l'IES Sineu per tal de donar una resposta conjunta a la situació que ha portat la imposició del TIL (Tractament Integral de Llengües). Aquest col·lectiu està alarmat pel greu moment que travessa l'ensenyament d'aquest idioma, per la precarietat i improvisació en l'elaboració i seguiment del TIL, així com en la devaluació de nivell i qualitat d'ensenyament de l'anglès que poden rebre els alumnes en les matèries no lingüístiques que incorpora aquest programa.
   Insistim que les coses es poden fer d'una altra manera, que, lògicament, som els primers interessats en millorar l'anglès dels alumnes, però per la via del consens, el treball i la cooperació. Així mateix, subratllam que s'estan donant situacions veritablement esperpèntiques als Centres de Primària i Secundària, així com en les EOIs, amb enormes contradiccions pel que fa a titulacions, i desvirtualització dels nivells reals assolits pels alumnes.
Per tots aquests motius, volem fer una sèrie de reivindicacions:

Que en cap cas aquest col·lectiu de professors i mestres d'anglès MAI NO hem estat consultats en l'elaboració del TIL. Ni en la seva gènesi ni en el seu seguiment.
Que s'escoltin els experts i no es mescli TIL i CLIL/AICLE.
Que es potenciï el que ja funcionava (SECCIONS EUROPEES), que partia de la voluntarietat i no de l'obligatorietat, amb recursos i majors dotacions horàries d'auxiliars de conversa, i que es respecti l'autonomia de Centre, amb els recursos humans que té cada Centre.
Que es faci públic el procés i criteris de selecció dels membres ATLES. Cal transparència.
Que sigui una sola institució qui atorgui i/o convalidi les titulacions oficials.
No té cap sentit que llicenciats en humanitats i ciències socials amb un determinat nivell d'anglès puguin fer matèries no lingüístiques en anglès, però no classes d'anglès amb exactament el mateix nivell, com molts sí venien fent fins ara. És una gran contradicció.
Denunciam que la Conselleria els tanqui la porta just ara que necessita professorat per impartir el TIL. Interpretam que és una maniobra clara del Govern per dividir-nos per una banda i per “utilitzar” aquests professionals per cobrir la manca de recursos i planificació que sempre hem denunciat en referència al Tractament Integral de Llengües.

FINALMENT VOLEM DECLARAR QUE, OBJECTIVAMENT, PEDAGÒGICAMENT I CIENTÍFICAMENT, AQUEST TIL NO FUNCIONA, I QUE ELS PRINCIPALS AFECTATS SÓN ELS ALUMNES. PER IMPULSAR UN PROGRAMA LINGÜÍSTIC D'AQUESTA MAGNITUD CAL:
-UNA FORMACIÓ METODOLÒGICA I LINGÜÍSTICA SERIOSA.
-UN CALENDARI D'APLICACIONS RAONABLE.
-RESPECTAR L'AUTONOMIA DE CENTRE I ELS CRITERIS DELS PROFESSIONALS INVOLUCRATS.
Més recent Anterior

Formulari de contacte