Valoracions sobre la declaració dels partits sobre l'aplicació de la LOMCE a la CAIB

L'anunci d'accions contra la present implantació de la LOMCE als centres escolars per part dels partits que conformaran el futur govern és una notícia esperada i positiva. Que s'hagi manifestat que en el primer Consell de Govern s'adoptaran mesures legals o normatives «per iniciar de forma immediata la derogació que es consideri necessària

de la normativa autonòmica de desplegament de la LOMCE» és quelcom esperançador. Tot i que no es diu explícitament enlloc del document, nosaltres interpretam que aquesta immediata derogació tendrà efectes sobre el mateix començament del pròxim curs 2015-2016.

Que els partits es comprometin a mantenir les plantilles globals dels centres -entenem que com a mesura prèvia a una pròxima millora- és satisfactori i que s'asseguri que pel curs vinent no disminuiran les hores de filosofia, música, plàstica o tecnologia ens fa pensar, tot i la manca de concreció del text, que la normativa actual deixarà de ser-ho durant les pròximes setmanes. No podem concebre una altra lectura.

També valoram molt positivament que es manifesti que es donarà suport als centres per a què no hagin de canviar llibres de text.

Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents volem agrair als diferents partits que han subscrit l'esmentat comunicat les seves paraules, paraules que nosaltres els havíem reclamat.

Per altra part, avui mateix hem enviat l'esmentat document als nostres contactes de les assemblees dels centres per a què sigui valorat, seguint el nostre normal procediment assembleari.
Més recent Anterior

Formulari de contacte