divendres, 27 de febrer del 2015

El comitè de Vaga denuncia les formes de la convocatòria de la mesa de negociació de dilluns i demana un ajornament

La convocatòria de mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els comitès de vaga per dilluns dia 2 de març peca de precipitada. Per això mateix té unes mancances de forma que es podrien solucionar amb un ajornament de la convocatòria de la reunió.

La Conselleria d'Educació ens va convocar ahir horabaixa -just el dia en què comença un pont- a la primera mesa de negociació Conselleria-comitès en 14 mesos. Aquesta reunió està prevista pel dilluns a les 8:45.

Per la nostra part, ahir mateix ens vàrem adreçar a la Conselleria per demanar un canvi de data, ni que fos d'un dia, atès que hi ha dos problemes. El primer és que als mantins els membres del nostre comitè de vaga fan feina a escoles i instituts i acudir a la reunió repercuteix en deixar grups d'alumnes desatesos. Aquest fet ens resulta quelcom molt contradictori atès que una de les nostres preocupacions és la no cobertura immediata de les baixes per part de l'administració. No serem nosaltres els qui deixarem alumnes sense mestres ni professors.

El greuge és totalment innecessari, ja que les reunions es poden fer perfectament d'horabaixa. De fet, en aquest assumpte l'administració ha perdut memòria, perquè a l'anterior fase de negociacions aquest va ser l'únic punt d'enteniment al qual vam arribar amb Joana Maria Camps i Guillem Estarellas: fer les reunions d'horabaixa per poder anar a fer feina.

A més de tot això, resulta que el pròxim dilluns, moltes escoles i instituts disposen d'una jornada no lectiva anunciada des del principi de curs. Molts docents feim plans amb les nostres famílies des de fa estona i això també afecta membres del nostre comitè de vaga, que fins i tot parteixen de viatge. A aquestes alçades, no podem entendre que es posi una reunió en un dia com aquest.

Amb els nostres arguments, trobam que la Conselleria no hauria de tenir problemes en ajornar la reunió mínimament. Però davant la nostra petició, no ha sabut respondre amb cap valoració. Per això mateix, des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents exigim un ajornament de la mesa de negociació per a com a mínim el pròxim dijous 5 de març. Començam a dubtar de la bona voluntat de la Conselleria convocant-nos en aquests termes, més quan el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de les 10 actes de les anteriors meses de negociacions –de fa més d'un any-, actes que desconeixíem fins ahir horabaixa i que en aquestes condicions són difícilment valorables.

Després de 14 mesos sense convocar els comitès de vaga, la Conselleria està molt equivocada si es pensa que ens pot tractar d'aquesta manera. Quan hi ha voluntat negociadora, es consensuen els termes des del principi.

dijous, 26 de febrer del 2015

Taula Educativa: valoracions inicials sobre els nous currículums LOMQE de Secundària i Batxillerat

Al programa d'avui hem repassat l'actualitat educativa aprofundint en l’estat en el qual es troba l'exposició pública dels nous currículums de Secundària i Batxillerat. Hem parlat dels currículums amb Antònia Serra, vicepresidenta d'ADESMA. Hem parlat també de les problemàtiques que afecten a l'IES Antoni Maura de Palma amb Gloria Ferrer (professora i representant del Consell Escolar), Vicente Trujillo (president de l’AMIPA) i Conxi Clar (mare membre del Consell Escolar). Pere Carrió ha dedicat el seu apunt a parlar dels nous currículums LOMQE. I hem acabat el programa amb una entrevista a Jaume Mascaró Pons de Menorca Edu-21 sobre el Pacte educatiu.


Antònia Serra d’ADESMA valora l’adaptació dels currículums LOMQE a les Illes Balears.
Segons Serra “els marges que té la Comunitat Autònoma per adaptar els currículums LOMQE és molt reduït perquè la LOMQE és una llei molt uniformitzadora”.

Serra trasllada la gran preocupació per l’aplicació de la LOMQE el curs vinent: “Ens preocupa posar en marxa els currículums el curs que ve. Els terminis són molt justos, haurem de fer feina amb esborranys, no amb normativa aprovada”.

A més de destacar els problemes organitzatius, Serra comenta la inestabilitat de la LOMQE: “Vull destacar un altre fet, que La LOMQE és una llei no consensuada, rebutjada per tots els partits polítics de l’oposició, els quals han dit que si arriben a governar, la derogarien. És per tant, una llei temporal i el món educatiu no es pot permetre fer feina amb lleis no consensuades perquè ens duen al caos”.


Problemàtiques de l’IES Antoni Maura de Palma
Jerònia Bonnín introdueix les particulars característiques de l’Antoni Maura i condueix l’entrevista amb Gloria Ferrer, Vicente Trujillo i Conxi Clar.

Vicente Trujillo i Gloria Ferrer expliquen la problemàtica relacionada amb l’abocador existent al solar d’enfront de l’Antoni Maura i comenten l’estat en el qual es troba la retirada de residus perillosos que s’hi ha trobat, com ara restes d’amiant i que s’està duent a terme en aquests moments.

Ferrer també parla dels problemes d’infraestructures que afecten al centre, especialment de la manca de reparació del pati i de les pistes esportives. Ferrer recorda que la reparació del pati és una reivindicació pendent des de fa 17 anys i que s’havia de resoldre amb els doblers promesos per part de l’ajuntament en compensació per l’expropiació d’uns terrenys pertanyents a l’institut. Ferrer recorda que la quantitat de la indemnització promesa pujava fins els 54.000 euros, però que ha estat una quantitat que no s’ha cobrat mai.

Conxi Clar destaca la inseguretat que pateixen els nins al pati, ja que contínuament es fan nafres i ferides per culpa de l’estat del paviment.

Ferrer, per la seva banda, afegeix que hi ha un problema d’inseguretat per robatoris, tant durant l’entrada com a la sortida de les classes, que s’ha agreujat amb l’eliminació del guarda de seguretat que pagava el propi centre i que no s’ha pogut mantenir per culpa de les retallades.

A tots aquests problemes, s’hi afegeix la manca de recursos per atendre els 151 alumnes amb necessitats educatives especials.

Ferrer destaca que la Conselleria coneix les dificultats de l’Institut, “que coneix que el nostre centre té el menor índex socioeconòmic i cultural de les Balears, que el percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials és superior al de la resta de centres de Mallorca i fins i tot que tenim 50 nins que estan atesos pels serveis socials, coneix que hi ha major conflictivitat a les aules, però curiosament les ràtios són les mateixes que a altres centres”.

Ferrer afegeix que “la gran concentració d’alumnes de minories ètniques fa que al final el que es fa és crear un gueto i una desintegració”.


L’apunt de Pere Carrió sobre els currículums escolars
“Ara que es torna parlar dels currículums escolars aprofit l'ocasió per a donar la meva opinió al respecte. No tenc cap dubte que l'actual model de currículum és una de les principals causes del fracàs escolar.
L'alumnat ha d'aprendre massa coneixements diversificats i sovint no té la suficient capacitat per assolir el nivell que se li exigeix i fracassa. El coneixement, que és global, es fracciona en massa matèries i assignatures que rarament segueixen unes pautes seqüencials de dificultat per manca de coordinació didàctica dels materials i del propi professorat.
D'aquesta manera només els alumnes amb més altes capacitats superen la barrera del currículum i acaben amb èxit els seus estudis. Però molts queden pel camí per aquesta mateixa causa. Si giram el cap enrere en el temps veurem que tot segueix igual com sempre o que s'han afegit entrebancs. Allò que s'ensenya i com s'ensenya és el mateix que s'ensenyava als nostres padrins però actualitzat i multiplicat per cent. Així no es va enlloc. S'ha de fer un nou model de currículum adaptat a les exigències de la societat on el coneixement evoluciona a gran velocitat. Ja no fa falta aprendre de memòria tots els coneixements perquè aquests estan al nostre abast per mitjans telemàtics. Allò que hem de fer és simplificar i facilitar l'aprenentatge amb un nou enfocament. S'ha de diferenciar entre el coneixement que s'ha de memoritzar perquè és bàsic .... i el coneixement que s'ha d'aprendre FENT O TREBALLANT. Però amb el compromís que quan l'alumnat realitzi les activitats pràctiques - LES QUE S'APRENEN FENT O TREBALLANT (INCLOSOS ELS EXÀMENS) - sempre ha de poder tenir a l'abast els seus materials o allò que anomenem MEMÒRIA AUXILIAR. Fins que trobem una millor solució, aconsellam aquest ENFOCAMENT BIMODAL que s'està experimentant amb èxit”.


L’objectiu del Pacte educatiu en opinió de Jaume Mascaró Pons d’Edu21
Per a Mascaró l’objectiu del pacte és “que hi hagi una massa crítica suficient per a què els poders politics acceptin que hem d’assumir un punt de vista de consens i de respecte per la voluntat majoritària de la gent implicada (...) el pacte s’ha de traduir progressivament en normatives i maneres de funcionar que siguin clarament consensuades i assumides per la majoria”. Però sobretot Mascaró destaca que l’objectiu del pacte és que el document sigui una base que doni estabilitat al món educatiu amb independència de qui governi, “de manera que cada vegada que hi hagi un nou govern no ho hagi de capgirar tot”.

dimecres, 25 de febrer del 2015

Els i les docents amb l'alumnat en vaga pels seus drets

Fa temps que des de l'Assemblea de Docents venim qüestionant les polítiques «educatives» que s'estan imposant des dels governs estatal i autonòmic per diferents motius: no estan justificades pedagògicament, no responen a consensos socials, estan vinculades a plantejaments econòmics com la reducció del dèficit... i, en definitiva, estan resultant una degradació del sistema educatiu i de la seva qualitat.

En aquestes condicions, no només entenem una aturada d'estudiants de l'ensenyament secundari i universitari, sinó que volem mostrar el nostre suport a l'alumnat en vaga.

Al progressiu encariment de les matrícules universitàries, a la desaparició de les beques o als plans d'estudis que dificulten o impedeixen fer feina mentre s'estudia una carrera, ara cal afegir la proposta del ministre Wert de 3+2 -apostant pels màsters que encareixen els estudis- i altres perles de l'Estratègia Universitària 2015, com l'augment de l'interès privat a dins del món universitari. Motius en sobren per prendre aquesta iniciativa.

Des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents valoram la vaga d'estudiants com un exercici de responsabilitat en la lluita per una educació de qualitat en un moment en el qual els governants no volen escoltar a ningú que qüestioni les seves formes de fer «educació». Per això mateix, feim una crida a tot el professorat a vetllar pel dret de vaga del seu alumnat. En aquesta línia, recordam que fins i tot el tribunal suprem ha reconegut recentment que l'alumnat de 3r d'ESO i cursos superiors té dret a fer vaga sense haver de demanar permís a la seva família.

Solidaritat!

dilluns, 23 de febrer del 2015

​Esmenem la LOMQE​!!

​Dimecres acaba el termini per presentar esmenes al desplegament dels currículums de la LOMQE per a ESO i Batxillerat. Per això, posam al vostre abast dos models d'instàncies perquè puguem esmenar els currículums de forma massiva. El primer document és per demanar un allargament dels terminis per poder presentar esmenes i denuncia alhora la manca de consens que hi ha hagut.

Per una altra banda, el segon document: la Plataforma CREA ha elaborat un model d'al·legacions contra el currículum -en especial quant a l'ensenyament artístic- i el vol compartir amb tota la comunitat docent per tal que ens hi adherim el màxim nombre d'afectats que sigui possible. És molt fàcil. Podeu imprimir el document, emplenar-lo i registrar-lo a Secretaria del centre o bé enviar-lo via mail a ordenacio@dgoifp.caib.es.


Esmenes demanant temps (centres)
Model esmena CREA

diumenge, 22 de febrer del 2015

Esmenes al currículum LOMQE

El proper dimecres, 25 de febrer, s'acaba el termini per fer esmenes al desenvolupament dels currículums LOMQE. (Sols han donat 7 dies)

Poseu-vos en marxa i feu la vostra al·legació a nivell personal i/o col·lectiu.

Envieu-la directament a Conselleria al correu ordenacio@dgoifp.caib.es i després feu un recull per centre i envieu-ho també a l'Assemblea de Docents al correu assembleadocentsib@gmail.com

A l'enllaç http://weib.caib.es/normativa/boib/normativa_nopublicada_.htm trobareu els currículums.
dissabte, 21 de febrer del 2015

Assemblea general de docents. El pacte a debat


El proper dimarts 24 de febrer es convoca una nova l'Assemblea General de Docents de Mallorca oberta a tots els docents. Lloc: IES Berenguer d'Anoia d'Inca. Hora: 17:30h

Únic punt de l'ordre del dia:
  • Valoració i redacció de les esmenes (del document Illes per un pacte) que es duran a aprovació en els centres i posterior ratificació en una altra assemblea.

divendres, 20 de febrer del 2015

El Govern es venja de l'escola pública amb la imposició de la LOMQE

El desplegament dels currículums LOMQE per a ESO i Batxillerat suposa un nou atac frontal a la comunitat educativa i una provocació. La derogació d'aquesta llei no consensuada amb ningú és el desè punt de la taula reivindicativa que motivà la vaga indefinida dels docents, que tenim convocada encara ara. Aquesta, és una mesura innecessària i que surt de la iniciativa del Govern, quan moltes comunitats autònomes han optat per ajornar-la. Durant aquest curs, 38 claustres s'han manifestat crítics amb la nova llei educativa. Lamentablement, la implantació de la LOMQE enguany a Primària i a la FP Bàsica s'està evidenciant com a caòtica, allunyada de la realitat i, sobretot, retrògrada

L'Assemblea de Docents considera una autèntica provocació i un despropòsit l'aprovació a correcuita del nou currículum que desplega la LOMQE per a Secundària i Batxillerat. Aquesta, és una mesura innecessària i que surt de la iniciativa del Govern, quan moltes comunitats autònomes han optat per ajornar-la. El Govern ha consumat així un nou atac a l'educació i s'ha assegurat que el proper curs sigui una altra vegada caòtic. Aquestes presses per aprovar els currículums a contrarellotge -tant l'elaboració (tres setmanes) com els set dies de termini d'al·legacions- sembla més una venjança contra l'escola que una aposta de futur. Una venjança perquè no fa cas de les nombroses peticions d'ajornament de la comunitat educativa -Assemblea, sindicats, directors, inspectors, pares...- i, per contra, s'assegura que just a les portes de les eleccions -maig- ja haurà imposat la LOMQE per al curs vinent, a Secundària i Batxillerat, que és presenta amb més interrogants i greuges que no amb solucions als veritables problemes que hi ha a la docència i a l'escola.

Quan tothom parla de pacte, de consens i de diàleg per construir un model d'escola estable, l'actual Govern persisteix en l'obsessió per desmuntar el sistema educatiu públic i a perpetuar les retallades en drets socials, educatius i econòmics. És absolutament irresponsable que un Govern que s'ha manifestat incapaç i nefast en la caòtica gestió educativa, encara vulgui reblar el clau i consolidar l'augment de les desigualtats socials generades amb l'excusa de la crisi.

Un dels fets més greus que consolida aquesta llei és l'exclusió del sistema dels pobres i dels alumnes amb necessitats de suport educatiu, amb un model absolutament retrògrad. Això es manifesta tant amb la segregació primerenca d'alumnes cap a la Formació Professional Bàsica (3r ESO) -que enguany ha començat sense recursos econòmics ni planificació-; com també amb la reducció d'àrees com filosofia, tecnologia, música, plàstica o l'arraconament de la llengua catalana (no serà part de la revàlida) i de moltes de les optatives que actualment s'imparteixen (teatre, alemany, processos de comunicació). Per contra, religió -gestionada per l'església- serà una assignatura que comptarà per fer mitjana a l'expedient acadèmic. I tot, culminat amb el retorn de l'examen de revàlida d'uns continguts dictats pel Ministeri per poder titular d'ESO.

Per això, és obvi pensar que transposar aquests canvis tant en forma de plantilla com en continguts canviats al proper curs serà terriblement complicat. I per això mateix també és greu quan es mostra com tota una declaració d'intencions que no fan comptes cedir ni negociar ni consensuar el model educatiu amb ningú.

S'ha de recordar que l'entrada en vigor de la Lomqe ja afecta a Primària amb disbarats tals com començar el primer curs d'escolarització obligatòria sabent llegir i escriure i acabar-lo sabent multiplicar. Aquest fet, no menor, ha fet escandalitzar els pares, que consideren absolutament desproporcionades les exigències d'aquesta llei educativa.

L'Administració ja no està obligada a garantir places escolars en l'ensenyament públic. Per exemple, a l'IES Manacor s'ha eliminat per al pròxim curs un dels cinc grups de primer d'ESO que hi havia fins ara, cosa que obligarà prop d'una vintena d'al·lots a matricular-se a "escoles concertades, de semipagament i confessionals" (Balears, 7 juny 2014). I l’Associació de Directors de Primària de Mallorca (ADIPMA) té constància de quatre centres en què hi ha hagut bastants alumnes que no hi han estat admesos, per la qual cosa és probable que siguin derivats a escoles concertades; es tracta dels CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca, Escola Nova de Porreres, Mestre Colom de Bunyola i Can Bril de Sencelles (Ara Balears, 7 juny 2014).

Des de l'Assemblea de Docents els darrers mesos ja hem anat analitzant com ens afecten els continguts mitjançant set articles de 'Desxifrem la Lomqe' que hem anat publicant periòdicament i que podeu trobar en els següents enllaços:

DESXIFREM LA LOMCE

FONTAMENTS IDEOLÒGICS: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/11/desxifrem-la-lomce-preambul-ii.html

PREÀMBUL: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/11/desxifrem-la-lomce-i-el-preambul.html

ESO: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/01/desxifrem-la-lomce-vi.html

BATXILLERAT: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/01/desxifrem-la-lomce-vii.html

CONTRA L'ESCOLA INCLUSIVA: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/12/desxifrem-la-lomce-iv.html

FORMACIÓ PROFESSIONAL: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/02/desxifrem-la-lomce-viii-la-fp.html

UN LABERINT NORMATIU: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/11/desxifrem-la-lomce-iii.html

dimecres, 18 de febrer del 2015

Taula educativa: els docents opinen sobre el pacte educatiu

El programa d’avui ha tingut un caràcter molt participatiu, hem rebut telefonades de docents donant la seva opinió sobre el pacte educatiu. Antònia Font, representant d’Unió Obrera Balear ha valorat la darrera Mesa sectorial. I Pere Carrió, al seu apunt setmanal, ha parlat sobre “l’escola que volem”.

Valoració de la Mesa sectorial segons Antònia Font (UOB).

A la Mesa sectorial d’Educació s’han tractat diverses qüestions que afecten als docents. Tal vegada les més interessants hagin estat el procés telemàtic de substitucions d’interins i la pròrroga de la
suspensió de la contractació de nou personal docent interí.

Font explica els canvis proposats per la Conselleria en el procés d’adjudicacions de substitucions, ens recorda que la Conselleria proposta implantar a partir del proper mes de març un procés mixt, telemàtic i telefònic. Sembla que la Conselleria vol publicar les places disponibles per baixa una vegada a la setmana. Cada setmana hi haurà una llista pública que es podrà consultar. Això implicarà que no es podrà fer una substitució immediata de baixa, la qual cosa aniria en contra del punt 6 de la taula reivindicativa aprovada pels docents durant la vaga. “Per tant –afegeix Font- nosaltres estàvem disposats a parlar del procediment, però no dels terminis, perquè aquesta proposta entra en conflicte amb les reivindicacions de la vaga. Nosaltres separaven el procediment dels terminis”.

Font comenta que també es va tractar a la reunió la proposta de la Conselleria de mantenir la suspensió de la contractació de nou personal interí. “Aquesta proposta –digué- entra en conflicte amb el punt 5 i el punt 8 de la taula reivindicativa dels docents on es defensava la recuperació de plantilles i la prolongació dels contractes dels interins durant els mesos de juliol i agost”.

Font comenta que “la pròrroga de la suspensió de la contractació de nou personal interí suposa que no es cobririen les baixes docents els primers dies; que es mantinguin les baixes sense cobrir durant un període que oscil·laria entre els 10 i 15 dies lectius, encara que la Conselleria proposa la substitució ràpida de les baixes, però només en alguns supòsits; suposa també que els interins amb independència del temps de feina realitzada durant el curs escolar no puguin cobrar les vacances de l’estiu, entre d’altres coses”.

Font desconfia del tarannà negociador de la Conselleria, concretament manifesta que “la bona voluntat l’haurem de veure amb les negociacions. De totes maneres hem de dir, com a exemple negatiu, que ens varen presentar per aprovar 17 actes de reunions anteriors. Com es poden deixar actes des d’abril del 2013 fins a febrer del 2015 sense aprovar?”

L’opinió dels docents…

Xavier Vadell valora positivament l’esperit del pacte, però planteja que un pacte per l’educació requereix més temps. Planteja fer un pacte de mínims per als acords i deixar els punts més conflictius per a un debat més assossegat i a fons.

Elsa Real valora positivament el pacte i opina que “l’educació és massa important per anar-la canviant segons el vent que bufi. Què passarà amb la feina feta si no arribam a un consens? –es demana-” Troba a faltar que no s’especifiquen determinades qüestions, com les ràtios.

Llucia Prats es lamenta que no ha pogut expressar la seva opinió sobre el pacte a cap debat perquè és una professora interina que no està contractada en aquest moment. Llucia agraeix als redactors del pacte i als companys de l’Assemblea de Docents les aportacions al pacte i destaca que vol un pacte educatiu perquè “no se sent identificada amb la forma en què s’està educant als infants”. La seva idea de pacte situa com a protagonistes de l’educació als alumnes de 0 als 100 anys i reivindica una educació que tingui cura de les emocions.

Miquel creu que el pacte és molt necessari i desitjat, però no creu que els polítics estiguin disposats a acceptar-lo. Està preocupat per la manca de concreció del pacte en certs temes com ara l’avaluació i el finançament, així com per l’excessiu poder que s’atorga a l’equip directiu per la selecció de certs professors, però sobretot insisteix en la seva preocupació per la manca de pressupost i d’inversió en educació.

L'Apunt de Pere Carrió: "L'escola que volem"

Si el curs passat fou el del conflicte educatiu més fort de la nostra història, aquest és, sens dubte, el curs del pacte educatiu. Dia a dia m'anim més i pens que és possible que tot acabi bé. Encara més: pens que les dificultats i reculades han enfortit les possibilitats. Sens dubte hi haurà pacte. Aquests dies les organitzacions n’estan debatent el darrer esborrany i la majoria fan propostes que no són de matís. Per això el proper dissabte se n'haurà d'ajornar la presentació a la societat no amb excuses sinó amb la responsabilitat d'aconseguir el millor document de pacte possible.
El procés per elaborar el document del pacte educatiu és una altra eina tan potent o més que la manifestació del 29 de setembre. La concentració de més de 100 mil persones fou un alçament de la ciutadania contra la política educativa i contrària a la nostra llengua del Govern Bauzá. Fou un avís sense precedents i molt seriós al president que, amb l'excusa de la majoria absoluta, no va reaccionar. Però el seu castell de cartes s'ha anat destruint per manca dels fonaments que atorguen la sensatesa i la raó.

Ja aleshores, la gent més preocupada per la deriva educativa es reunia i posava en comú les seves opinions. Durant molt temps s'ha parlat i debatut molt i allò que queda escrit en els diaris n'és la prova.

Tota aquesta sembra en terra adobada, amb les primeres pluges ha fet néixer els primers brots a tots els indrets de les nostres illes, una rere l'altra. En veure que uns i altres pensaven i deien el mateix, la gent amb seny s'ha unit en una empresa en comú i ha sorgit "Illes per un Pacte".
Primer s'ha de refer la desfeta i construir uns fonaments sòlids per a la nova escola. Sobre aquesta base sòlida s'ha de construir un nou model educatiu, sobretot més estable, però també millor, on alumnes, docents i famílies es trobin a gust. Això no és una tasca fàcil i durà el seu temps, però la idea ha calat amb força i com una taca d'oli s'ha anat estenent per tot el territori i per tots els sectors de la ciutadania. Els partits polítics esperen ansiosos veure’n aviat el final. Per això els responsables del projecte no poden defraudar la gent que espera. El pacte ha de seguir el seu procés i ha d'arribar al Parlament, on s'haurà de transformar i aprovar en forma de llei, que serà, sens dubte, la millor llei d'educació de l'Estat. Després, amb el temps, les coses aniran millorant en educació i els nostres fills i els nostres néts gaudiran de l'escola que tots hem somiat. Tot això haurà estat possible gràcies a l'esforç de la comunitat educativa i d'una societat que ha entès que l'educació de qualitat és la nostra principal aliada pel futur.dimarts, 17 de febrer del 2015

Classes de repàs ( hemeroteca 1-15 de febrer de 2015)

Acaba el carnestoltes i abans d’enterrar la sardina convé recordar als de la gavina, els de blau, que “el peix està ben venut” i, si no, que li diguin als habitants de Caimari, que han obert el carnaval d’enguany amb l’eslògan 'Escola nova a Caimari: Missió Impossible?'

I no, no és un revival de la pel·lícula del 007, agent secret, sinó un escolt públic més que s’uneix al dels pares i mares de Santa Maria del Camí, els quals, després de 7 anys d’espera i d’una reunió frustrant amb l’IBISEC, decidiren palplantar-se davant la sempiterna Conselleria d’educació per advertir que ni callen ni es conformen, que no volen que els seus fills facin la secundària dins de l’escolla vella de primària i dins dels barracons prefabricats.. nooo, si es que se queixen de tot, se queixen per res. Que els és fer classes dins barracons al més pur estil tercermundista?? Que no hi duen els seus? I els de Caimari, que no hi tant per tant! Si estan un poc estrets, que facin oli, com s’ha fet sempre, o no?

Educació, el que es diu educació no sembla que el president n’hagi mamat a bastament perquè, en els premis per l’excel·lència que atorguen als estudiants de les Illes, un alumne premiat volia regalar-li una camiseta de Crida i no la hi volgué agafar...ai,ai,ai, que ni anant a escola de paga en JR se sap els mínims que ha de guardar amb un adolescent menor d’edat... Que no és un diputat, que és un jove que defensa l’educació pública de qualitat i en català. Ahhh, per ventura és que defensa la llengua...ahhhh, no hi quèiem!!

Ahhh, l’exposició pública sempre obté resultat!! Resulta que, a la fi, després de sortir en tots els mass media, ha començat la retirada d’amiant del solar de davant de l’IES Antoni Maura de Palma. Enhorabona!!! De mica en mica, s’omple la pica, encara que també hi ha centres de les Illes que omplen poals d’aigua cada vegada que plou: ‘El CEIP Miquel Duran i Saurina, inaugurat fa tan sols sis anys, posa de manifest les seves deficiències cada vegada que plou amb certa intensitat. L'Associació de pares i mares del centre educatiu ha denunciat que han tornat a aparèixer una gran quantitat de goteres. Els alumnes han de tornar a fer classe "entre poals d'aigua"’...Només fa sis anys que construïren i venga goteres. Quins materials més barats que degueren emprar i quina barra la del Govern de consentir goteres, però, ja se sap que quan una casa té goteres, aviat esbuca!!! I per desembre passat se’n comptabilitzaren més de 100, de goteres!!! Urooooooooo, quin desgavell!!!

Les AMIPES no aturen i els sindicats d’estudiants, tampoc. “Les federacions d'associacions de pares i mares de tot l'Estat, associades en la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA), s'oposen a l'aplicació de la LOMQE i aquesta setmana han passat a l'acció conjuntament presentant de manera escalonada un document als respectius parlaments autonòmics per sol·licitar els mateixos atenuants que ha aconseguit el País Basc pel que fa a la llei Wert.” Mentrestant, “El Sindicat d'Estudiants (SE), d'àmbit estatal, ha anunciat la convocatòria d'una vaga d'estudiants els dies 25 i 26 d'aquest mes a instituts i universitats, en rebuig al reial decret que flexibilitza la durada dels graus (entre 3 i 4 anys) i màsters (entre 1 i 2 anys). Si el ministeri d'Educació no fa marxa enrere amb aquest decret, el SE també crida a la vaga els dies 17 i 18 de març”. Hi ha mogudaaaaaaaa!!!

No, i no creieu que nosaltres, la gent de l’Assemblea de Docents, ens haguem aturat gens, prova d’això han estat els nostres “cavallers de l’urna”, que reberen d’IB3 el tracte igualitari de l’any passat: cap imatge de les consignes, cap imatge de grup, únicament un nadó dins el cotxet!! Ha,ha,ha, si és que fan oi al rei porc!! I perquè ho tengueu clar les denúncies continuen...(música de tambors). La primera denúncia és per al director general d’universitats, Antonio Luis Alcover, per ostentar dos càrrecs incompatibles i, la segona, per a el Guillem Estarellas ‘que va incórrer en causa d'incompatibilitat perquè durant un any i cinc mesos "va exercir simultàniament tots dos càrrecs", des del 3 de maig de 2013 fins l'1 d'octubre de 2014’. Ai, que les irregularitats se paguen. Que hisenda no és beneita...oooohhhh.

Els sindicats continuen també en aquesta tasca de denúncia de condicions lleonines, pròpies d’altres temps. Sense anar més enfora, UOB Ensenyament ha denunciat aquest dissabte que la Conselleria d'Educació aplica de manera abusiva el reial decret d'estabilitat pressupostària, que des d'octubre de 2012 imposa descomptes a la nòmina dels treballadors amb baixa mèdica. Així, el sindicat assegura que, a les baixes inferiors a una setmana, com és el cas habitual del grip, la Conselleria d'Educació també aplica el descompte a la nòmina del treballador els dissabtes i diumenges. També han denunciat que la Conselleria subvenciona la FP bàsica, sobretot, a ajuntaments del PP... Ai quien maneja mi barca, que a la deriva la lleva... i la gitana que ballava descalça quedà la darrera d’Eurovisió...

Veurem on queda na Riera, una consellera que acaba d’explicar al Consell Escolar el pressupost d’Educació per al 2015 quan ja no hi cap possibilitat de modificació!! Quan ja no hi ha res a fer. Oooooohhhhhhh, i això per què deu ser? Què passa que el Consell Escolar no pinta una regadora?? No és d’estranyar que Comissions Obreres la titlli d’informal: ‘Educació se salta el reglament del Consell Escolar presentant amb retard les partides educatives dels Pressuposts de la CAIB del 2015 un cop ja han estat aprovades al Parlament. Així ho diu el reglament del CEIB (punt 13.4) el qual, es boten de manera sistemàtica. Segons ha valorat FE-CCOO, "ho trobam, per això, una manca d'educació i formalitat extraordinària"’.

No sabem si per pal·liar aquesta manca de formalitat, però, el cas és que a la fi, després de 16 mesos, la Conselleria ha convocat els comitès de vaga!! A la fi l’AD sembla un interlocutor vàlid...esperem que no sigui l’alegria del conill...Ahh, abans que no se’ns oblidi, sembla que per març cobrarem un 24% del que per sentència és nostre, dels docents (no la totalitat) i que si no s’ha cobrat abans és per manca de personal a nòmines!!! Sempre amb excuses de mal pagadora, Núria, que ja se te veu venir d’una hora enfora!!!

I, mentre Crida surt de l’actual Pacte per l’educació, l’Assemblea decideix fer-hi esmenes de continguts entre tots i els directors de secundària el ratifiquen. En qualsevol cas, us recomanam l’article de Miquel F Oliver: “ El pacte educatiu la solució al bloqueig de l’educació”. VOLEM IDEES I APORTACIONS!!! SOM-HI!!dijous, 12 de febrer del 2015

L'Orde dels cavallers de l'Urna t'esperen!

Si encara no has decidit la teva disfressa verda et proposam formar part de:
L'ORDE DELS CAVALLERS DE L'URNA, defensors de la cultura, la dignitat i la identitat que lluiten per evitar que l'obscuritat ens envaeixi.

Però, com que l'important és participar, si ho prefereixes, vine vestit/da de verd així com vulguis!

Si et va bé, et pots inscriure a plataformacrida@gmail.com i sinó, simplement vine!

A més, hem creat un ESDEVENIMENT al nostre perfil de facebook perquè t'hi puguis adherir, compartir-hi fotos, opinions i sobretot, convidar a TOTES les amistats que tenguis! Hem de ser molts!!!!  El trobaràs a www.facebook.com/mobilitzacioAD

ENS VEUREM:
diumenge dia 15 a les 16h. a la cruïlla d'Avinguda Compte Sallent amb 31 de Desembre i Sant Miquel.

T'hi esperam!

diumenge, 8 de febrer del 2015

Comunicat de l’Assemblea de Docents d’Eivissa

En reunió de l’Assemlea General d’ahir dia 7 de febrer, celebrada al gimnàs de l’IES Algarb, hem posat en comú les aportacions fruit de reunions prèvies de les assemblees de centres celebrades al llarg d’aquesta setmana passada, i hem aprovat per unanimitat els següents dos punts:

1 .- Donar suport al document de PACTE PER L’EDUCACIÓ A BALEARS que s’ha presentat en gener, per al qui s’està demanant l’adhesió de col·lectius i agents socials.

2 . – Valorar molt positivament el document en el seu estat actual, és el primer intent d’arribar a un acord educatiu que es proposa en la història de la nostra comunitat, però que es tenguin en compte les esmenes que s’han debatut en l’assemblea i que es consideri incorporar-les en la proposta final que es començarà a concretar per part dels membres dels diferents grups de treball a partir del pròxim dissabte dia 14.

dissabte, 7 de febrer del 2015

Taula Educativa: El pacte educatiu a debat

El pacte educatiu ha estat el tema principal del programa. A totes les seccions del programa n’hem parlat: al resum de premsa, a l’apunt d’en Pere Carrió i al Tremending Toppics. El representant de l’Assemblea a Illes per un Pacte, Toni Salvà, ens ha donat la seva visió sobre el pacte educatiu. També hi ha hagut temps per parlar d’altres temes. Hem parlat del Consell Escolar de les Illes Balears amb Toni Baos de Comissions Obreres; i hem parlat de la reforma de les carreres universitàries amb Juan José Montaño, director del departament de psicologia de la UIB.

Entrevista a Toni Baos sobre el darrer Consell Escolar de les Illes Balears:

Baos ha valorat com a un escàndol el fet que el Govern ha aprovat els pressupostos d’educació abans
que la Conselleria d’Educació els presentàs al Consell Escolar com és preceptiu: “Volen carregar-se la democràcia. Com hem de votar la presentació d’uns pressupostos si ja estan aprovats al parlament! (...) També vàrem comentar que el pressupost és insuficient per combatre el fracàs escolar”.

Baos entra a comentar els pressuposts criticant que la partida pressupostària per avaluar la LOMCE i PISA es quadriplica. Baos fonamenta la seva crítica en el fet que “l’avaluació tant de PISA com de LOMCE depèn directament de com estiguin les infraestructures, de com estiguin els recursos per a les famílies, de com estiguin els professors de ben tractats, i això no entrarà dins l’avaluació de PISA ni de la LOMCE, però el resultat acadèmic d’aquestes proves serà un reflex de la precarietat educativa que tenim en aquesta comunitat (...) L’objectiu és complir el que diu en Wert. No s’avaluen com estan els recursos, com estan les infraestructures, no s’avalua si hi ha dotacions docents adequades o que necessiten els docents per a fer la seva tasca de forma més eficaç per reduir les taxes de fracàs escolar”.

Entrevista a Juan José Montaño sobre la reforma del ministre Wert sobre els plans d’estudis universitaris

Montaño comença explicant que el nou real decret del Ministeri d’Educació incorpora com a
principal novetat que els títols de grau de primer cicle podran oscil·lar entre 3 i 4 anys. Montaño veu en la reforma Wert greuges comparatius entre universitats més que dificultats de mobilitat per als estudiants: “la reforma pot crear greuges comparatius entre universitats, però el títol tendrà el mateix valor acadèmic sigui de 3 o de 4 anys. Necessàriament les conferències de degans de cada titulació s’hauran de posar d’acord en el fet que el títol sigui de 3 o de 4 anys”.

Montaño valora negativament la reforma perquè “no hi ha hagut temps d’avaluar l’adaptació dels títols de grau, però sobretot perquè no hi ha hagut temps d’avaluar la metodologia docent que posa més èmfasi en el treball personal de l’estudiant, en l’aprendre a aprendre (...). Per una banda, ens adaptam més a Europa, amb una estructura de tres anys de grau i dos de màster d’especialització, però la reforma ve en el moment més inoportú i de forma molt precipitada. Per què en el moment més inoportú? perquè no hi ha hagut suficient temps per avaluar la inserció laboral de la primera promoció de graduats, ni per avaluar l’assumpció de les competències que plantejaven els plans d’estudis”.

Montaño coincideix amb Taula Educativa en el fet que la reforma dels estudis universitaris confirma la inestabilitat normativa del sistema educatiu de l’estat espanyol.

Per valorar l’encariment dels estudis superiors que suposa la reforma dels estudis universitaris, Montaño proposa fer una comparació del cost per a l’estudiant de la reforma a partir de les taxes actuals. El punt de partida de la simulació és que 1 crèdit de grau en termes mitjans val 18€ i que si és de màster arriba fins els 30€.

Cost matrícula d’estudis vigent: 4 anys de grau+1 any de màster: 4.318€ (4 anys de Grau) + 1.796€ (1 anys de Màster). Total 6.140 €

Cost de l’estructura 3+2 proposada per Wert: 3.238€ (3 anys de Grau)+1.592€ (2 anys de Màster). Total: 6.830€

En conclusió, l’increment mitjà resultant seria de 7.16€.

Montaño acaba la seva intervenció amb aquesta reflexió a mode de resum: “Pots veure la botella mig plena o mig buida. Si només aspires a un títol generalista, sense especialització sortirà més barat, però si vols accedir a competències professionals que exigeixin Màster, clar que resultarà més car. El problema és que moltes professions exigiran cert tipus d’especialització”.

Entrevista a Toni Salvà de l’Assemblea de Docents sobre el pacte educatiu.

Salvà afirma que “el que millor que defineix el pacte és el títol: Illes per un Pacte. Esborrany. Per
tant, ni és una llei ni és una normativa, tampoc es tracta de cap reglament, són una sèrie de propostes del que la comunitat educativa vol que sigui l’ensenyament del futur a les Illes Balears”.

Salvà explica que el que pretén el pacte és “que l’alumne sigui el centre d’atenció per facilitar l’educació. Aquest plantejament passa per damunt de tot el que és la normativa autonòmica i estatal”.

Segons Salvà el pacte va adreçat al sistema educatiu, però “tenint en compte que el sistema educatiu no és només el sistema escolar. El sistema educatiu té tres potes: una pota és la part social i d’entorn, una altra pota és el sistema escolar i la tercera pota són les famílies” (...). “Volem presentar el pacte davant els sindicats per a què garanteixin la seguretat jurídica i davant els partits polítics per a què prenguin les decisions normatives que facin falta”.

Salvà justifica la necessitat d’arribar a acords, tot i reconèixr que potser sigui massa precipitat fer-ho en tres mesos, però considera que s’ha d’intentar, perquè com deia Llach en una cançó: volem l’impossible per arribar al possible. Si no es planteja un pacte farem petits pegats i no farem la reforma de fons que necessita l’educació”.

L’apunt de Pere Carrió... “El pacte que m’agradaria”

Carrió està convençut de la importància del moment en el procés d'arribar a un consens sobre el Pacte
Educatiu. “Actualment tothom dóna la seva opinió: uns a favor i altres marcant diferències. Al final hi haurà un plenari on es prendran les darreres decisions. Tendrem Pacte Educatiu? Vet aquí la qüestió? Per la meva part, parlant d'utopies aquí va la meva que es resumeix en cinc punts:

1. Voldria un ensenyament centrat en l'alumnat i no en el currículum ni en el professorat.

2. Voldria un sistema educatiu estable i sense canvis en molts d'anys.

3. Voldria una educació que fos un servei públic basat en l'equitat, en la no confessionalitat i en la qualitat, on l'escola concertada fos subsidiària de la pública amb les mateixes regles de joc.

4. Voldria una gestió dels centres de la xarxa pública basada en l'autonomia i la participació democràtica de tota la comunitat educativa.

5. Finalment, voldria un ensenyament en el que la llengua vehicular i curricular fos la catalana.

Si veig això reflectit en el document final, tendrà el meu suport”.


Treu el millor verd que dus a dins!

Vine a la Rua de Palma, diumenge dia 15 de febrer Tornem a omplir els carrers de verd

Si encara no has decidit la teva disfressa verda et proposam formar part de:
L'ORDE DELS CAVALLERS DE L'URNA, defensors de la cultura , la dignitat i la identitat que lluiten per evitar que l'obscuritat ens envaeixi.


Et pots inscriure a plataformacrida@gmail.com

I si et decideixes a darrera hora i no has tengut temps ni d'apuntar-te ni de fer-te una disfressa, pots venir vestit de verd què és el nostre distintiu...

ENS TROBAM:
diumenge dia 15 a les 16 hores a la cruïlla de Avinguda Compte Sallent amb 31 de Desembre i Sant Miquel.

T'hi esperam! Que com més són més riuen!

divendres, 6 de febrer del 2015

L'Assemblea de Docents denuncia l'exsecretari autonòmic Guillem Estarellas per exercir el càrrec amb incompatibilitats

L'Assemblea de Docents denuncia que l'exsecretari autonòmic, Guillem Estarellas, va compatibilitzar de forma irregular els alts càrrecs al Govern Bauzà amb el deganat i la vocalia al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. I recorda que Estarellas és una de les figures més negatives i fosques en aquest conflicte educatiu, al qual es responsabilitza de bona part de la tensió insòlita que viu la comunitat educativa amb el Govern Bauzá

L'Assemblea de Docents considera molt necessari treballar per evitar que personatges tan foscos i d'infausta memòria com l'exsecretai autonòmic d'Educació, Guillem Estarellas, puguin tornar a ocupar càrrecs de tanta responsabilitat. No es pot tornar a permetre una gestió tan irresponsable, despòtica, caòtica i malaltissa de llocs tan importants com la Conselleria d'Educació i Cultura. I s'ha d'acabar amb la corrupció que es viu portes endins de la Conselleria d'Educació, que encara perduren amb casos com el de 'l'interí de Lloseta'.

Estarellas és el gran artífex del 'règim de terror' que pretenia imposar el règim Bauzá a les escoles. Estarellas és el responsable dels expedients injustos als directors de Maó; i del caòtic TIL; de l'intent de depuració del cos d'Inspecció; l'home que 'va fer net' dins la Conselleria d'Educació, on va establir un règim de veritable terror. A més, va empènyer altres altres càrrecs de la Conselleria a cometre irregularitats, com la instrucció dels expedients a Jaume March, director de l'IES Marratxí; o de l'ordre d'imposició massiva del TIL, que va fer signar a la directora general, Isabel Cerdà. L'home que va instrumentalitzar l'extrema dreta i gonella contra els docents.

Ara, a més, volem posar de relleu, perquè consti, que Guillem Estarellas va cometre incompatibilitat en l'exercici del càrrec de secretari autonòmic d'Educació i alhora ostentar la vocalia a un col·legi professional.


En què consisteix la incompatibilitat de Guillem Estarellas?

El 14 de febrer de 2011 fou elegit Degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. En aquells moments ocupava el càrrec de Director General de Planificació de la Conselleria d'Educació. I d'ençà del 29 d'octubre de 2012, com a vocal.

Per tant, es constata que el Sr. Estarellas Valls va exercir simultàniament tots dos càrrecs, el de secretari autonòmic d'Educació, Cultura i Universitats i el de vocal en la Junta de Govern del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, durant un any i cinc mesos (3/5/13 – 1/10/14).

Les conseqüències de la declaració són les previstes a l'article 17 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, segons el qual “aquells que haguessin estat objecte de declaració i de publicació d'incompliment d'aquesta Llei, no podran ser nomenats per ocupar càrrecs o llocs de treball, dels relacionats en l'article 2, per un període d'entre dos i sis anys si l'incompliment fos qualificat com a infracció molt greu o, de fins a dos anys si ho fos com a infracció greu”.


Què diu la llei? La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres el Govern i alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa en el seu article 5, sota rúbrica de “Incompatibilitats”, el següent:

“1.- En aplicació directa dels principis generals establerts en l’article 3 d'aquesta Llei, els titulars dels càrrecs i llocs de treball a què es refereix l'article 2 no podran exercir, en consonància amb les normes comunes recollides en l'article 4.1, ni per si ni mitjançant substitució o apoderament, cap altra activitat o funció professional, mercantil, industrial o laboral, pública o privada, per compte propi o aliè, que sigui retribuïda mitjançant sou, aranzel, honoraris, comissió, compensació o de qualsevol altra manera, tret les autoritzades expressament en aquest títol de la Llei.

Així mateix, el personal al qual es refereix aquest article no podrà compatibilitzar el seu càrrec o lloc de treball amb la condició de representant electe en col·legis professionals, cambres o entitats que tinguin atribuïdes funcions públiques o hi coadjuvin.”

Veure denuncia al Consell del Govern
Veure denuncia al Conseller d'Administracions Públiques

L'Assemblea de Docents de Mallorca pren acords sobre el pacte educatiu


Ahir dijous va tenir lloc una nova Assemblea de Docents de Mallorca. Tot i que vam tractar altres temes, el tema principal va ser la valoració de l'esborranydel pacte educatiu.

Reconeixem que el termini per prendre acords des que es va conèixer el document fins a la data per comunicar les decisions ha estat molt curt. Tot i així, moltes assemblees de centre s'han activat, han participat i han pres acords respecte al text de l'actual esborrany de pacte. A banda dels centres que ja havien enviat els seus acords per correu electrònic, 43 representants de centres presentaven acords de les diferents assemblees.

Després de la reunió volem, comunicar que l'Assemblea de Docents de Mallorca no ratifica el text del primer esborrany de pacte, però que té voluntat de seguir en aquest procés. Per això mateix feim comptes demanar al pròxim plenari d'Illes per un Pacte una nova ronda d'esmenes al text i, per tant, un ajornament del termini per poder gestionar aquesta tasca constructiva que volem tornar a traslladar a les assemblees de centre.

Per tant, des d'aquest moment, seguirem treballant discretament dins del nostre procés intern de valoració i crítica de l'actual esborrany de pacte.

De ben segur que la voluntat d'acord de les diferents parts implicades entendrà la nostra necessitat fruit d'un procés participatiu.

Companyes i companys, entram en la recta final.

dimecres, 4 de febrer del 2015

Nova Assemblea general, dijous 5 de febrer a l'IES Marratxí. Te la perdràs?

El proper dijous 5 de febrer a les 17:30 i a l'IES Marratxí ens trobarem en una nova Assemblea general de Docents de Mallorca.

L'ordre del dia serà el següent:

1.- Informació sobre la participació a la rua de Palma.
2.- Convit a la mesa sectorial d'educació per part d'UOB.
3.- Presentació de la campanya «I tu què has perdut?»
4.- Debat i, si s'escau, presa d'acords sobre la proposta de pacte educatiu.
5.- Torn obert de paraula.

L'Assemblea es preveu llarga i per això vos demanam puntualitat. A més, pareix que serà concorreguda. Esperam que hi hagi cadires per tothom ;-)

A banda d'això, vos volem apuntar algunes informacions més.
-Hem col·locat el punt del pacte educatiu en darrer lloc perquè preveiem que hi haurà molt debat, i els altres punts són molt breus i així ens asseguram que no ens quedam sense temps i gent per tractar-los.

- D'aquí a dijous farem un buidatge de la informació de les graelles de les assemblees de centre que ja ens heu enviat. Aquesta informació ens serà molt útil de cara a marcar la dinàmica del punt 4 de l'assemblea i evitar així que aquest s'allargui més del necessari.

- Les assemblees dels centres que encara no l'heu pogut enviar, feu-ho quan vos vingui bé. Allò més important és que el màxim nombre d'assemblees venguin amb acords. Si algun centre no ha tengut temps d'enviar els acords, pot dur-los en mà a l'Assemblea.

- La dinàmica d'aquest punt estarà basada en les informacions que aportin els representants de les assemblees de centre. És important que tothom que tengui alguna cosa a dir ho faci a través de la seva assemblea de centre i no de manera individual.

- En cas que s'hagués de produir una votació, hi hauria un vot per assemblea de centre i des del comitè de vaga proposam, com ja s'ha fet en el passat, només prendre acords si alguna de les opcions supera el 70% dels vots. El consens ens dóna força.

- Es preveu que el punt sobre el pacte educatiu durà debat. És necessari que sapiguem trobar l'equilibri entre la necessitat de debatre i expressar-nos i el ser pràctics.

La nostra proposta per moderar el punt 4 de la reunió és un seguit de preguntes escalonades:

Ratificam el pacte sense cap discussió?
Si no el ratificam sense discussió:
  1. Ens interessa seguir a dins el procés de construcció d'un pacte per l'educació?
  2.  Ens han paregut els terminis marcats en aquesta darrera fase raonables per poder analitzar i debatre l'esborrany de pacte?
  3. Quines esmenes i punts de dissens trobam com a Assemblea de Docents de Mallorca? Es podrien resoldre?
  4.  Com hem de gestionar la nostra continuïtat en aquest procés?

Per acabar, si vos surten dubtes sobre la dinàmica o els terminis, no tingueu cap problema en posar-vos en contacte amb nosaltres.

dimarts, 3 de febrer del 2015

DESXIFREM LA LOMCE (VIII) LA FP

La FP a la LOMCE

Ja hem comentat en entregues anteriors que l’accés a la FP s’ha de preveure a 3r d’ESO, on ja una assignatura (les matemàtiques) té dues versions segons l’alumne vulgui (o prevegi voler, més exactament) optar a quart curs per l’opció orientada a batxillerat o l’orientada a FP. Aquesta decisió a quart curs implica més assignatures diferenciades.

A l’apartat 32 de la LOMCE hi llegim

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.

b) Ciclos formativos de grado medio.

c) Ciclos formativos de grado superior.


La FP Bàsica s’interpreta, superficialment, com allò que ve a substituir els cursos de PQPI. Però hi ha més d’una diferència, i no de poca importància. Els Programes de qualificació professional inicial (PQPI) quedaven integrats, a la LOE, a l’apartat d’Educació Secundària Obligatòria, i es contemplava com una via alternativa per a l’obtenció del títol d’ESO a través d’uns mòduls voluntaris, i en qualsevol cas facilitava (per exemple amb l’exempció d’alguns mòduls en la prova d’accés) l’accés a la FP de grau mitjà.

En canvi la FP Bàsica dóna accés directe a la FP de Grau Mitjà però no té cap via de comunicació amb el Batxillerat ni amb la titulació d’ESO.

Una altra diferència important el l sistema d’accés, és que, si la LOE exigia el Títol de Batxillerat per a accedir als Cicles de Grau Superior, la LOMCE hi dóna accés directe amb el Títol de Tècnic (és a dir, de Grau Mitjà); també és interessant observar que en acabr el Batxillerat, l’accés a la Universitat exigeix l’obtrenció del Títol, i per tant haver aprovat la “revàlida”. Però per a accedir a un Cicle de Grau Superior no és necessària la superació de la revàlida.

Trobam, però, una aparent contradicció en el tema de l’accés a grau superior, ja que a l’apartat trenta-quatre hi trobam:

3. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Bachiller, de un título universitario, o de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato, o haber superado una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y tener 19 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.

És a dir, que l’accés és directe (atenció a la conjunció disjuntiva “o”: n’hi ha prou amb satisfer UNA de les condicions!); però, per a la nostra confusió, a l’apartat trenta-vuit hi llegim:

2. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional recibirán el título de Técnico de la correspondiente profesión. El título de Técnico permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo.

Cosa que sembla significar que l’accés NO és directe.


Suposem que la interpretació més favorable a l’alumne (la que posa menys obstacles) sigui la que preval:

No serem nosaltres que demanem que es posin traves en un dels pocs passos acadèmics on la LOMCE no n’hi posa, però no deixa de ser sorprenent la diferència entre els obstacles que s’interposen al camí cap a la Universitat i la simplificació que la LOMCE, en comparació amb la LOE, suposa en els itineraris de la FP. En el context de la LOMCE, això ens sembla, més que una estratègia d’incrementar la igualtat d’oportunitats, una devaluació de la FP. La LOE exigia, per a estudiar un Cicle de Grau Mitjà, el títol de ESO o una prova d’accés ara és suficient haver obtingut el títol de FP Bàsica; per a accedir al Gtrau Superior s’exigia exactament el mateix títol que per a accedir a la Universitat. La LOMCE considera que és suficient un Títol de Tècnic (Grau mitjà). És a dir, un alumne pot accedir a Cicles de Grau Superior (que és ensenyament superior, no ho oblidem) sense haver obtingut mai ni tan sols el títol de l’ESO, per la via FP Bàsica – Grau Mitjà – Grau Superior. Si finalment aquest alumne assoleix els objectius perquè l’esforç personal li permet arribar al nivell exigit, benvinguda sigui la via que li ho ha facilitat; en general, això implicarà un sobreesforç que podria entendre’s com una oferta d’expectatives enganyoses per a l’alumne, però amb una bona orientació acadèmica aquest escull es pot superar. Emperò, si les competències associades a la FP de Grau Superior s’han de modificar per posar-les en consonància amb el nivell mínim d’accés, és clar que això representa una devaluació de la FP superior.


Aquesta circumstància té conseqüències a l’hora d’accedir a estudis universitaris: La LOE preveu l’accés directe de l’alumnat amb el Títol de Tècnic Superior, als estudis Universitaris de Grau. La LOMCE, per contra, permet aquest accés (vegeu l’apartat trenta-vuit, 3) només “previa superación de un procedimiento de admisión”, que ja veurem com s’estructura…

A més de totes aquestes consideracions, un comentari més a fons sobre la FP bàsica, que ja aquest curs 2014-2015 s’ha regit per la LOMCE, el podreu trobar en els enllaços que citam tot seguit.

L'Assemblea de Docents i la Plataforma Crida presentaren dia 22 de desembre en una roda de premsa feta a l'IES Politècnic la investigació que havien duit a terme sobre les implicacions de la posada en marxa de la FP bàsica com també la realitat de com es viu l’inici d'aquesta oferta als centres educatius, mitjançant una enquesta que havien respost el 70% dels centres educatius. Les principals conclusions són que no hi ha recursos econòmics, ni materials ni humans per dur-la a terme. I, a més, una manca absoluta de planificació. És important destacar que aquesta oferta forma part del desplegament de la LOMCE, que compta amb el rebuig generalitzat d'experts i docents. Trobareu la notícia de la roda de premsa a

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/12/la-fp-basica-una-oferta-educativa.html

i el dossier que presentaren a 

https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFM1A3aG1JMi1ZcWs/view


Aquesta darrera entrega de “Dexifrem la LOMCE” és immerescudament més breu que les altres, precisament perquè la FP hi figura de forma molt més genèrica i esquemàtica que l’ESO o el Batxillerat, en què es concreten, com hem vist, fins i tot les distribucions d’assignatures. El desenvolupament de l’oferta d’FP serà complex i haurem d’anar veient com s’implementa l’esperit de la LOMCE en tota la diversitat de nivells, famílies professionals i mòduls; la relació amb el mercat laboral, les vies d’accés a la Universitat, etc., són elements que s’hauran d’anar definint i valorant mentre s’apliqui aquesta llei, que esperem no s’allargui molt en el temps.